GIS - digitala kartor med geografisk information

Kartor hanteras idag till största delen digitalt i kommunens verksamhet. Datasystem där kartor lagras och presenteras brukar benämnas GIS (Geografiskt Informationssystem).

Genom att koppla olika typer av information till geografiska lägen i kartan blir det även möjligt att göra analyser. Exempel på sådana GIS-analyser kan vara att ta reda på hur många barn som bor i ett område för planering av nya förskolor eller att lokalisera fastigheter som berörs av buller längs en väg.

Geografisk data som ingår i kommunens primärkarta går att beställa.
För att få prisuppgift eller mer information, se kontaktuppgifter.

Digitala kommunkartor

Vi har nu en karttjänst där man kan hitta adresser, planer, kommunala verksamheter, parkeringar med mera.
Klicka på länkarna nedan för att ta dig dit.

Infokarta Länk till annan webbplats.
Karta som visar befintliga skolor, äldreboenden, idrottshallar och annat av intresse för allmänheten.

Gällande detaljplaner Länk till annan webbplats.
Karta som visar gällande detaljplaner.

  • Tänd upp symboler i kartan genom att klicka på den lilla symbolen för Kartlager uppe till vänster om kartan.
  • Peka på symbolerna i kartan för att se mer information och för att klicka dig vidare.
  • Du kan även söka efter adresser, ortsnamn, skolor med mera genom att klicka på sök ovanför kartan.
  • Om du öppnar länkarna i mobil eller surfplatta visas ett mobilanpassat gränssnitt där du lättare kan zooma och flytta dig runt i kartan. Du kan även se din egen position.

Kontakt

Beställning av GIS-karta
Andreas Hansson
GIS-utvecklare
031-724 62 51
matochgis@harryda.se