Lyssna

Nyhetsbrev från Vatten och avfall

Vatten- och avfallsverksamheten skickar ett nyhetsbrev tillsammans med fakturan. Vi informerar om aktuella avgifter, inkörningsdagar på sophämtningen, nyheter inom kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten samt avfall; källsorteringstips med mera.

Kontakt

Utebliven sophämtning, ändrade hämtningsdagar, kärlplacering, ändring av abonnemang, flyttning, fakturafrågor

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Uppehåll i sophämtning, glesare sophämtning, anmälan om kompostering

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se