Kontakt

Utebliven sophämtning, ändrade hämtningsdagar, kärlplacering, ändring av abonnemang, flyttning, fakturafrågor

Kontaktcenter
031-724 61 00
kommun@harryda.se

Uppehåll i sophämtning, glesare sophämtning, anmälan om kompostering

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se

Relaterad information