Nyhetsbrev från Härryda Vatten och Avfall AB

Vatten- och avfallsverksamheten skickar ett nyhetsbrev tillsammans med fakturan. Vi informerar om aktuella avgifter, förändringar i sophämtningen, nyheter inom kommunalt dricksvatten, spillvatten samt källsorteringstips med mera.

Här kan du läsa och ladda ner de senaste nyhetsbreven

Nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Kontakt

Utebliven sophämtning, ändrade hämtningsdagar, kärlplacering, ändring av abonnemang, flyttning, fakturafrågor

Kontaktcenter
031-724 61 00
kommun@harryda.se

Uppehåll i sophämtning, glesare sophämtning, anmälan om kompostering

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se

Relaterad information