Vintertips matavfall

Vintertid finns det risk för att påsarna med matavfall fryser fast i kärlet. Tänk även på framkomlighet till det bruna kärlet. Precis som ditt gröna sopkärl ska var lätt åtkomligt ska du som fastighetsägare se till att vägen är framkomlig.

  • Ställ påsen utomhus en stund och låt den frysa till, så minskar risken att den fryser fast i kärlet. Lägg en hink över om det finns risk att fåglar river sönder påsen.
  • Lägg en påse eller tidning i botten på det bruna kärlet, för att suga upp fukt. Det minskar risken för fastfrysning.
  • Håll vägen och kärlplats framkomlig exempelvis genom att skotta, sanda, grusa och salta. Det gäller hela vägen fram till kärlet och platsen runt kärlet. Kärl som står i snödrivor riskerar att inte bli tömda.
  • Sopbilen ska ha möjlighet till att vända vilket ofta är svårt med plogvallar. Sopbilen har bredare mellan däcken än en personbil. Det gör att sopbilen kör utanför eventuella spår av personbil. Sanda hela vägens bredd. Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.
  • Tänk på att snön smälter under varma dagar och fryser till is under nätterna, grusa hela vägbredden.