Statistik matavfall

Under 2019 samlades det in 1352 ton matavfall som sedan blev till biogas.

Fakta matavfallsinsamling

  • För varje kilo matavfall som rötas till biogas undviks 0,3 kg koldioxidutsläpp, eftersom det ersätter fossila ränslen.
  • En veckas matavfall från en vanlig familj sparar energi som räcker för att hålla en lampa lysande dygnet runt i mer än fem dagar.
  • Ett ton matavfall ger biogas som motsvarar 67 liter bensin eller 50 liter diesel.
  • En sopbil eller en buss kan köra 2,5 kilometer på en sjuliters påse matavfall.
  • Man kan köra en biogasbil 100 kilometer på 1 000 bananskal.

I Härryda kommun har 89% av avfallsverksamhetens abonnenter utsortering av matavfall antingen via brunt kärl (som hämtas av kommunens entreprenör och går till rötning och blir biogas) och/eller hemkompostering (egen kompost hemma i trädgården). Vissa abonnenter har alltså både hemkompost och brunt kärl som hämtas av kommunens entreprenör.
Avfall Sverige - statistik
Länk till annan webbplats.
Sopor.nu - statistik Länk till annan webbplats.