Har din hushållskompost blivit kall?

Tips om hur ni kan gå tillväga om er kompost blivit för kall.

Det är vanligt att inspirationen till att börja kompostera kommer på våren eller sommaren. Värmen under dessa årstider ger också bättre förutsättningar för att snabbt få kompostprocesserna att fungera. För de komposterare som börjar på hösten, när det börjar bli kallare, kan det vara lite svårare att få igång komposten. Om kylan kommit ordentligt och man har väldigt lite i behållaren, krävs det extra pyssel för att få fart på nedbrytningen.

Tips om aktiviteten avstannat eller inte kommer igång:

  • Försök höja värmen i behållaren genom att tillföra uppvärmt avfall och strö. Du kan också stoppa ner flaskor med hett vatten, som värmeelement, som byts när de kallnat.
  • Lägg i ditt avfall dagligen - även om det är lite - när det är kallt. Avfallet inifrån rumsvärmen är ju alltid kring plus 20 grader.
  • Stäng eventuella ventiler på kompostbehållaren, så att inte den värme som alstras genom nedbrytningsprocesserna försvinner ut, eller att det uppstår kondens som kan bli is, som kyler ytterligare.
  • Kanske kan du tilläggsisolera behållaren under vintern genom att täcka dess sidor och lock med något isolerande material. Isolering mot markkyla är också bra.
  • Eller - vänta på varmare tider! Är behållaren stor nog kan du ju fortsätta att fylla på med avfall och strö. Lufta gärna kompostmassan, t ex genom att vända om den helt till våren. Nedbrytningen startar igen så småningom.

Kom ihåg de viktiga skötselråden!

Avfallet måste blandas- grovt och fint, vått och torrt, kväve och kolrikt, gammalt och nytt - så blir komposten bra. Genom blandning/omrörning luftas den också, det vill säga får syre. Sist men inte minst - lägg alltid lite strömaterial över det senast ditlagda matavfallet, så att lukt hindras och insekter och andra djur inte lockas dit!

Om trädgårdskomposten är frusen och du inte vill ha en säck strö, t ex kutterspån eller flisat häckklipp inomhus, kan du som vinterströ använda löst skrynklade tidningssidor.

Så här överlever kompostmaskarna

Maskarna trivas bäst i + 15 - 25 grader C. När det blir kallt drar kompostmaskarna sig till den varmaste platsen i behållaren för att skydda sig. Ibland bildar de stora nystan för att hålla värmen. De lägger kokonger med ägg. Maskarna dör om temperaturen stannar under noll grader, men inte äggen. Till våren kläcks de nya maskarna.

Töm i tid

Kom ihåg att tömma den fulla kompostbehållaren innan det blir alltför kallt på hösten, så att aktiviteten i den nya kompostomgången hinner komma igång före vintern!

Hushållskompost