Matavfall blir till biogas

Insamlingen av matavfall till biogas startade hösten 2011 i vår kommun och det är både miljövänligt och samtidigt vårt billigaste abonnemang. I vänsterspalten kan du klicka dig vidare och läsa mer om bland annat hur du sorterar ut ditt matavfall, tips inför sorteringen på sommaren och matavfallspåsar.

Abonnemang

Insamling av matavfall gäller både villor och lägenheter. Bor du i en bostadsrätt eller samfällighet är det styrelsen som väljer och ger dig information. Fastighetsägaren väljer för dig i hyresrätt.

Brunt kärl, påshållare och påsar ingår i abonnemanget. Vill du beställa ett brunt kärl för att sortera ut ditt matavfall eller göra andra ändringar i ditt befintliga abonnemang, kontakta kontaktcenter.

Information om avgifter och våra olika abonneamang finns i vår taxa för avgifter.
Avgifter för sophämtning och slam

Hemkompostering

En hemkompost ska alltid anmälas till miljö- och hälsoskydd. En kompostanmälan är personlig och du måste anmäla komposten på nytt om du övertar en hemkompost när du köper hus. Köper du en ny kompost ska du förstås också anmäla det.

Har du inte anmält hemkompost och inte har insamling av matavfall får du en högre avgift på sophämtningen.

Du som hemkomposterar har möjlighet att fortsätta samla in matavfall i brunt kärl också, det kostar inget mer i fast abonnemangskostnad. Vill du bara hemkompostera och har matavfallsinsamling idag, kan du säga upp abonnemanget för det bruna kärlet hos kontaktcenter.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM HUSHÅLLSKOMPOSTERING Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM ÄNDRAD HÄMTNING Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Vid normalfallet kommer en avgitt om 0,5 timmar tas ut vid anmälan om hushållskompost eller ansökan om tillfälligt uppehåll.

När det gäller en avgift om enbart ändrat hämtningsintervall, tas i normalfallet en avgift om 0,25 timmars handläggningstid ut.