Matavfall blir till biogas

När du sorterar ut ditt matavfall bidrar du till en mer hållbar miljö. I Härryda kommun har du möjligheten till att sortera ut ditt matavfall genom att välja abonnemanget - matavfall. På Härryda Vatten och Avfall AB:as webbplats kan du läsa mer om hur du sorterar ut ditt matavfall.

Abonnemang

I Härryda kommun har du möjligheten till att sortera ut ditt matavfall till biogas genom att välja abonnemanget - matavfall. Är du hyresgäst eller boende i bostadsrättsförening väljer fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen hur du ska sortera.
Abonnemang och avgifter Länk till annan webbplats.

Hur blir matavfall biogas?

Av matavfall blir det biogas och en näringsrik rötrest som används som gödningsmedel i jordbruket.
Så blir matrester biogas Länk till annan webbplats.

Hemkompostering

En hemkompost ska alltid anmälas till miljö- och hälsoskydd. En kompostanmälan är personlig och du måste anmäla komposten på nytt om du övertar en hemkompost när du köper hus. Köper du en ny kompost ska du förstås också anmäla det.

Har du inte anmält hemkompost och inte har insamling av matavfall får du en högre avgift på sophämtningen.

Du som hemkomposterar har möjlighet att fortsätta samla in matavfall i brunt kärl också, det kostar inget mer i fast abonnemangskostnad. Vill du bara hemkompostera och har matavfallsinsamling idag, kan du säga upp abonnemanget för det bruna kärlet hos kontaktcenter.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM HUSHÅLLSKOMPOSTERING Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM ÄNDRAD HÄMTNING Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Vid normalfallet kommer en avgitt om 0,5 timmar tas ut vid anmälan om hushållskompost eller ansökan om tillfälligt uppehåll.

När det gäller en avgift om enbart ändrat hämtningsintervall, tas i normalfallet en avgift om 0,25 timmars handläggningstid ut.