Till innehållet

Trädgårdsavfall

Enligt kommunens avfallsplan ska hushållens trädgårdsavfall i första hand komposteras lokalt, i andra hand lämnas till kompostering på kommunens återvinningscentral.

En kratta står lutad mot en skottkärra med trädgårdsavfall.

Foto: Johan Bjurer, Mostphotos

Olagligt att tippa trädgårdsavfall

Tyvärr hamnar allt mer ris och trädgårdsavfall i våra bostadsnära skogsområden. Denna tippning är olaglig och blir ofta starten på en okontrollerad tippning av annat avfall som kan vara skadligt för både människor och natur. Tippningen riskerar också att förstöra känsliga livsmiljöer för djur och växter och kan även gynna djur som vi inte vill ha nära våra bostäder.

Kompostera trädgårdsavfall

Kompostering av trädgårdsavfall och liknande får ske utan anmälan eller tillstånd. Kompostering ska ske utan att olägenhet för omgivningen uppstår.

Invasiva växter

Det finns främmande växter som kan orsaka problem för biologisk mångfald och människors hälsa. Trädgårdsavfall som innehåller invasiva växter ska inte läggas i komposten utan förslutas väl och hanteras som brännbart avfall.
Invasiva växtarter

Lämna till återvinningscentral

Trädgårdsavfall från hushåll ska i första hand komposteras lokalt, i andra hand lämnas till kompostering på kommunens återvinningscentral.
Vid besök på återvinningscentral sorteras rädgårdsavfall som löv, gräs och mossa, alternativt som ris och grenar.
Avfall som innehåller invasiva växtarter ska separeras från vanligt trädgårdsavfall och förpackas väl innan det lämnas på återvinningscentralen. Kontakta personalen på plats.
Sorteringsguiden Länk till annan webbplats.
Bråta återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Eldning

Eldning av trädgårdsavfall är förbjudet mellan den 1 april och den 30 september inom tätorterna Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. Torrt trädgårdsavfall som inte nyttjas för kompostering får eldas på den egna fastigheten endast under förutsättning att eldningen inte orsakar olägenheter för närboende och att räddningstjänstens anvisningar följs. Eldning får inte ske i tunna eller liknande.
Mer informationom eldning av trädgårdsavfall

Eldning av annat avfall är alltid förbjudet

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall, t ex hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och dylikt eftersom det då kan bildas hälsofarliga gaser.
Elda trädgårdsavfall och ris

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07