Sortera sommaren

Sommartid arbetas det mycket i trädgården och olika avfall uppstår. Nedan nämns några exempel.

Trädgårdsavfall

Ta hand om hemma

Rätt container på Bråta ÅVC

Löv, gräs, växtrens, mindre rötter

Trädgårdskompost

Kompost: löv, mossa, buskklipp. Inga säckar.

Ris, kvistar

Trädgårdskompost

Ris: Ej löv buskklipp, rötter eller säckar

Stubbe/stubbar

Trädgårdskompost, utfyllnad

Ska ej avlämnas på Bråta ÅVC. Lämpar sig inte som trädgårdsavfall då fliskrossen ej klarar stubbar. Anlita ett transportföretag som Allfrakt, Fraktkedjan, Renova eller Ragn-Sells för borttransport. Hämtning med kranbil eller hyr container. Begär pris.

Slipers, tryckimpregnerat trä

-

Slipers och tryckimpregnerat trä

Blomkrukor, plast

Soppåsen

-

Blomkruka, porslin, keramik

Soppåsen

Ej brännbart

Jord, mindre mängder

Utfyllnad

Kompost

Sten

Utfyllnad, stenparti, mur

Sten, betong, tegel

Bekämpningsmedel

-

Farligt avfall

Motorgräsklippare

-

Metallskrot

Handgräsklippare

-

Metallskrot

Elgräsklippare

-

El-avfall

Annat avfall som kan uppstå på sommaren

Avfall

Anläggning

Aska

Egen trädgård vid bärbuskar eller sopkärlet väl förpackat. OBS! Askan ska stå i minst 7 dygn innan den får läggas i kärlet på grund av brandrisk.

Engångsgrill

Soppåsen eller Bråta åvc som obrännbart. Obs! Tänk på brandrisken.

Tändvätska

Farligt avfall-bil eller Bråta åvc

Bekämpningsmedel, målarfärg m.m. kan även lämnas till farligt avfall-bilen.
Farligt avfall bil
Öppettider Bråta återvinningscentral