Returpapper

Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och andra trycksaker kan återvinnas och bli nya pappersprodukter.

Återvinningsbehållare för papper hittar du på återvinningsstationerna eller i miljörummet om du bor i flerfamiljshus.
Papper och tidningar Länk till annan webbplats.

Papper från företag och verksamheter

Den 1 januari 2022 tog kommunerna över ansvaret för att samla in returpapper. De företag som hanterar insamling av returpapper måste vara auktoriserade av Härryda Vatten och Avfall AB.
Auktoriserad insamling av returpapper Länk till annan webbplats.

Kontakt

Eliza Farmand, avfallsingenjör
Härryda Vatten och Avfall AB
eliza.farmand@hvaa.se