Läkemedel

Har du gamla eller överblivna läkemedel ska du vända dig till apoteket.

Gamla eller överblivna läkemedel

Gamla eller överblivna läkemedel ska lämnas in till apoteket. Hämta din gula påse på ditt apotek. Tomma läkemedelsförpackningar ska sorteras efter materialslag. Tänk på att blisterförpackningar (kartor) ska sortera som plastförpackningar. Batterier lämnas i kommunens batteriholkar och termometrar på  kommunens återvinningscentral.
Varje år spolas stora mängder läkemedel ned i toaletter eller kastas i hushållssopor. Det ska vi sluta med för att skydda miljön

Säkerhet

Läkemedel som spolas ned i toaletter kan spridas i vatten och mark och orsaka betydande miljöproblem. Läkemedel som läggs i sopor kan hamna i orätta händer, till exempel hos barn eller missbrukare. Det finns en särskild avfallslåda avsedd för läkemedelsrester och kanyler. Lådan går att köpa på apotek och ska lämnas in där, när den är full.

Lämna in fästinghalsband till apoteket

Många hundar har halsband mot fästingar. Även när halsbandet är använt finns det nämligen skadliga restmängder kvar. Halsbandet får därför inte kastas i de vanliga soporna, utan ska lämnas till apoteket. Gärna i en genomskinlig påse tillsammans med övrigt läkemedelsavfall.