Till innehållet

Stor kompostanläggning

Att kompostera i lite större skala är inte svårare än att kompostera själv hemma, bara mer omfattande! Det är viktigt att man planerar ordentligt från början, så att alla inblandade är överens om förutsättningarna som skötsel med mera. Här ges några exempel på frågor att diskutera.

Viktigt att du planerar före start

När man komposterar i större skala, är det viktigt att man planerar ordentligt från början, så att alla inblandade är överens om förutsättningarna som skötsel med mera. Här ges några exempel på frågor att diskutera, för till exempel en bostadsrättsförening, en förskola eller en arbetsplats som vill börja kompostera.

Förutsättningar för kompostering

 • Vilka är motiven till att du vill börja kompostera?
 • Hur är idén förankrad hos de berörda? Finns det någon som är negativ, och i så fall varför?
 • Är komposteringen avsedd att bli en permanent del av avfallshanteringen för till exempel hela bostadsområdet eller hela verksamheten, eller enbart ett mindre pedagogiskt projekt vid sidan av det totala avfallsflödet? Hur sker i så fall avgränsningen?
 • Behövs någon samordning med övrig avfallshantering?
 • Hur ska jordförbättringsmedlet som uppstår användas?
 • Hur räknar man ut de ekonomiska, miljömässiga och eventuella övriga vinsterna i förhållande till kostnaderna för införandet av komposteringen?

Val av behållare

 • Hur mycket komposterbart avfall produceras under en vecka? Är behållarens eller behållarnas storlek anpassat efter detta? Obs! Kom ihåg att räkna med strömängden som måste tillföras!
 • Vem studerar och värderar de olika alternativ för kompostering i större skala som finns på marknaden? Fördelar och nackdelar med de aktuella förhållandena?
 • En stor behållare eller flera små? Behövs t ex behållare med automatisk omrörning eller kan det arbetet skötas av en eller flera inom området/verksamheten?
 • Behövs separata behållare för efterkompostering samt för övrigt trädgårdsavfall?

Placering, övrig utrustning

 • Var ska kompostbehållaren placeras? Inomhus eller utomhus?
 • Finns golvbrunn och ventilation i utrymmet inomhus? Kan någon störas av eventuell tillfällig lukt från komposten?
 • Hur långt orkar man gå med avfallet utan att det känns besvärligt? Går det bra att ta sig fram till behållaren, t ex vid dåligt väder eller på vintern?
 • Vem skaffar grep eller omrörare, spade, kompostsåll, skottkärra med mera?
 • Hur ordnas insamlingen av det komposterbara avfallet i kök och fikarum eller ifrån verksamheten? Hur ser lämpliga kärl för detta ut?

Strö

 • Hur mycket trädgårdsavfall produceras per år? Går det att använda som strömaterial?
 • Om det inte finns tillgång till eget strö eller om trädgårdsavfallet inte räcker eller passar som strö. Vilket slags material ska man använda istället?
 • Finns det tillräckligt med arbets- och förvaringsutrymmen? Behövs en kompostkvarn för trädgårdsavfallet?

Information

 • Hur genomförs en introduktion till alla användare när komposteringen väl ska genomföras?
 • För att komposteringen ska bli framgångsrik på lång sikt, behövs kontinuerlig information till alla användare, både skriftlig och genom informationsträffar. Vem eller vilka ska ta på sig dessa uppgifter?
 • Behövs en särskild kontaktperson som svarar på de frågor som kan dyka upp, och ansvarar för information till eventuella nykomlingar?
 • Ska någon dokumentera eller "föra dagbok" över hur komposteringsprojektet genomförs?

Skötsel

Det behövs någon som sköter komposteringen och regelbundet kontrollerar hur det ser ut i komposten, hur tillgången på strö är och som tömmer behållaren med mera. Finns det någon särskild anställd? Eller ska ansvaret för skötseln fördelas på flera personer? (Tänk på att en ensam eldsjäl kan ge upp om arbetet visar sig vara för betungande).

Anmäl stor kompostanläggning

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige i Härryda kommun.
Avgifter för prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-30