Lyssna

Grovavfall

Grovavfall är sådant som normalt uppkommer i ett hushåll och som på grund av sin storlek eller skaderisk inte ska eller kan slängas i sopkärlet. Alltså skrymmande och ofarligt avfall. Det kan vara möbler, cyklar, trädgårdsavfall osv.
Byggavfall är inte grovavfall.

Hyr tillfällig container för grovavfall

Om du behöver en hel container för ditt grovavfall kan du hyra en tillfällig container på 10 m³ för 1 240 kr inklusive moms. Det ingår utställning och en tömning. Du hyr den för 1-30 dagar. Viktavgift på 2,25 kr/kg tillkommer. Containern är endast till för grovavfall, både brännbart och obrännbart. Skulle det bli felsorterat (alltså att det ligger t.ex. farligt avfall blandat med grovavfallet) tillkommer en sorteringsavgift på 1250 kr/ton. Beställning görs hos kommunens kontaktcenter.

Grovavfall på återvinningscentral

På en återvinningscentral kan du lämna sorterat grovavfall såsom ris, obrännbart material och trä. Det kostar inget för hushåll att lämna grovavfall men det krävs ett återvinningskort för att komma in, kostnaden för kortet ingår i avgiften för sophämtning. Företag får ansöka om kort och betala för sina besök.
Information Bråta och Råssa återvinningscentral
Information och ansökan om återvinningskort

Fastighetsnära hämtning av grovavfall

Beställning görs hos kommunens kontaktcenter. Grovavfallet ska vara sorterat och märkt med avfallsslag samt namn och adress. Sortering och märkning av avfallsslag ska göras utifrån följande:

  • Metall
  • Trädgårdsavfall
  • Brännbart
  • Obrännbart

Fastighetsnära hämtning av kyl, frys, elavfall och farligt avfall

Hämtning av kyl- och frysmöbler, vitvaror, elavfall och farligt avfall kan beställas mot en avgift. För pris se gällande avfallstaxa. Beställnings görs hos Renova Miljö.
Avgifte rö hämtning av grovavfall

Kontakt

Hyr container, fastighetsnära hämtning av grovavfall

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Fastighetsnära hämtning kyl, frys, elavfall och farligt avfall

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

 

Lämna för återanvändning: Butik Händigt, Björkåfrihet och Återbruket