Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön även i mycket små mängder.  

Insamlingsställen

Det är därför viktigt att du lämnar farligt avfall från hushåll på en återvinninsgcentral. Du kan även lämna småbatterier, glödlampor och småelektronik i skåpet Samlaren.
Samlaren

Märk upp ditt farliga avfall och blanda inte olika kemikalier.

Farligt avfall är t ex:

 • Avfall innehållande PCB, tungmetaller med mera
 • Avfettningsmedel, spillfett
 • Bekämpningsmedel
 • Bilbatterier och småbatterier - OBS! Småbatterier lämnas lösa, inte i plastpåse!
 • Fotokemikalier
 • Färgrester
 • Glykol
 • Limrester
 • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor
 • Lösningsmedel som lacknafta, aceton
 • Oljefilter
 • Starka baser som lut m.m.
 • Spillolja (motorolja, skärvätskor, bromsolja och smörjolja)

Hitta alternativ

Försök hitta alternativ och sluta använda produkter som ger upphov till farligt avfall. Exempelvis kan du rengöra toaletten med handdiskmedel. Vinsyra tar bort rostfläckar. Använd uppladdningsbara batterier när det behövs och undvik att köpa produkter med batteri.
Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Elavfall och Farligt avfall från företag får inte lämnas på Bråta ÅVC

Det är inte tillåtet för företag att lämna farligt avfall på Bråta återvinningscentral, ÅVC. Verksamheter som hanterar skadliga kemikalier och andra miljöfarliga ämnen ska istället anlita företag som specialiserat sig på att transportera och ta emot farligt avfall.

Den nya bestämmelsen innebär att det från och med 1 januari 2021, måndag-fredag, inte är tillåtet att besöka Bråta ÅVC med företagsbil för att lämna farligt avfall. Allt annat avfall går att slänga precis som vanligt.

Farligt avfall är exempelvis färg och lösningsmedel, kemikalier, tryckimpregnerat trä, asbest med mera. Ljuskällor och elektronik är också klassade som farligt avfall.

Företag kan lämna elavfall direkt till El-Kretsens avtalade förbehandlingsverksamheter. Stora mängder lämnas mot avgift.