Lyssna

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön även i mycket små mängder.  

Insamlingsställen

Det är därför viktigt att du lämnar farligt avfall från hushåll på Bråta och Råssa återvinningscentral. Du kan även lämna småbatterier, glödlampor och småelektronik i skåpet Samlaren.
Samlaren

Märk upp ditt farliga avfall och blanda inte olika kemikalier.

Farligt avfall är t ex:

 • Avfall innehållande PCB, tungmetaller med mera
 • Avfettningsmedel, spillfett
 • Bekämpningsmedel
 • Bilbatterier och småbatterier - OBS! Småbatterier lämnas lösa, inte i plastpåse!
 • Fotokemikalier
 • Färgrester
 • Glykol
 • Limrester
 • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor
 • Lösningsmedel som lacknafta, aceton
 • Oljefilter
 • Starka baser som lut m.m.
 • Spillolja (motorolja, skärvätskor, bromsolja och smörjolja)

Hitta alternativ

Försök hitta alternativ och sluta använda produkter som ger upphov till farligt avfall. Exempelvis kan du tvätta fönster med ljummet vatten och lite T-sprit. Rengör toaletten med handdiskmedel. Vinsyra tar bort rostfläckar. Använd uppladdningsbara batterier när det behövs och undvik att köpa produkter med batteri.
Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats