Elektriskt och elektroniskt avfall

Lämna ditt elavfall på en återvinningscentral, skåpet Samlaren i en del matbutiker och nu även i vissa butiker som säljer elprylar. Du kan också beställa hämtning mot en avgift hos Renova.

Enklare bli av med el-avfall

Från den 15 oktober 2015 kan du lämna in trasiga brödrostar och gamla mobiltelefoner till butiker som säljer elprylar.

Den nya regeln gäller alla butiker som säljer elutrustning på en yta om minst 400 kvadratmeter. De ska ta emot elavfallet även om man inte köper några nya produkter, men det gäller bara saker som är mindre än 25 cm. För mindre butiker gäller att de måste ta emot en gammal produkt när man köper en ny, vilket också omfattar större saker som diskmaskiner och tv-apparater.

Producentansvar på elavfall

Elektriskt och elektroniskt avfall från hushåll omfattas av producentansvar sedan 1 juli 2003.

Producenterna har bildat branschorganisationen El-Kretsen som med sitt system El-Retur sköter insamlingen. Kommunen har kommit överens om att insamlingen får ske på Bråta återvinningscentral och El-Kretsen betalar för transport, behandling och omhändertagande.

En del försäljare tar även emot elavfall om du köper en ny produkt hos dom.
El-kretsen Länk till annan webbplats.

Exempel på elavfall

Till elavfall räknas t.ex. spisar, tvättmaskiner, TV, video, stereo, telefoner, el-leksaker, lysrör, lågenergilampor, glödlampor, kyl och frys. Lämna in det som har sladd eller går på batteri och normalt ingår i ett hushåll, på återvinningscentral eller i samlaren.
Samlaren
Bråta återvinningscentral

Elavfall från företag får inte lämnas på Bråta ÅVC

Det är inte tillåtet för företag att lämna farligt avfall och elavfall på Bråta återvinningscentral, ÅVC. Verksamheter som hanterar skadliga kemikalier och andra miljöfarliga ämnen ska istället anlita företag som specialiserat sig på att transportera och ta emot farligt avfall.

Den nya bestämmelsen innebär att det från och med 1 januari 2021, måndag-fredag, inte är tillåtet att besöka Bråta ÅVC med företagsbil för att lämna farligt avfall. Allt annat avfall går att slänga precis som vanligt.

Farligt avfall är exempelvis färg och lösningsmedel, kemikalier, tryckimpregnerat trä, asbest med mera. Ljuskällor och elektronik är också klassade som farligt avfall.

Företag kan lämna elavfall direkt till El-Kretsens avtalade förbehandlingsverksamheter. Stora mängder lämnas mot avgift.

Här kan du lämna din trasiga glödlampa

Glödlampor, lågenergilampor och lysrör är elavfall och ska sorteras ut. Elavfall kan lämnas på en återvinningscentral. I en del butiker finns Samlaren för elavfall. Du kan även fråga i butiken där du köper lampor, om de tar emot. Viktigt är dock att glödlampan inte hamnar i soppåsen.
Samlaren
Öppettider Bråta återvinningscentral

Därför är det bra att lämna in din glödlampa istället för att slänga den i soporna

Sedan juli 2001 är det lag på att allt elavfall och ljuskällor ska tas omhand separat för få bort farliga komponenter ur kretsloppet samt återvinna värdefulla material. Glödlampor innehåller bly och andra metaller i sockeln. Genom att samla in dina förbrukade glödlampor kan du nå en ljusnande framtid genom att hjälpa till att undanhålla kretsloppet 14 ton bly om året.