Till innehållet

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna lämnar du förpackningar, tidningar och tomglas och batterier.

En person kastar avfall på en återvinningsstation.

Foto: Johan Bjurer/Mostphotos

Hitta återvinningsstation

Det finns 26 återvinningsstationer (ÅVS) för förpackningsmaterial och tidningar i Härryda kommun. Du hittar din närmaste återvinningsstation i kartan som länkas här nedan.
Karta över återvinningsstationer Länk till annan webbplats.

För lista över samtliga stationer besök Härryda vatten och avfalls webbplats.
Återvinningsstationer i Härryda kommun Länk till annan webbplats.

Kommunen tar över 2024

Den 1 januari 2024 tar Härryda Vatten och Avfall över återvinningsstationerna i kommunen och ansvaret för drift och skötsel av dem. Ny webbportal för Sveriges återvinningsstationer är sopor.nu.
Information om återvinningsstationerna finns även på Härryda Vatten och Avfalls webbplats hvaa.se.
Återvinningsstationer (hvaa.se Länk till annan webbplats.)
Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Tömning och städning

Återvinningsstationerna töms och städas av Renova AB på uppdrag av Härryda Vatten och Avfall. På sopor.nu ser du när din ÅVS ska tömmas eller städas nästa gång. Där kan du även anmäla ifall någonting behöver åtgärdas.
Du kommer till sidan för aktuell station genomatt skanna QR-koden på stationens informationsskylt, eller genom att söka upp den i kartan på sopor.nu.
Anmäl via sopor.nu:
Felanmälan - sopor.nu Länk till annan webbplats.

Sortera rätt

Sök på avfall och se vart det ska slängas eller lämnas.
Sorteringsguide Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Härryda kommuns Miljö- och bygglovsnämnd har tillsyn på återvinningsstationerna enligt miljöbalken.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-01