Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar, tidningar och tomglas.

Hitta din närmaste återvinningsstation

Det finns 25 återvinningsstationer i Härryda kommun.
Återvinningsstationer Länk till annan webbplats.

Synpunkter om tömning och städning

Kommunen ansvarar inte för driften och skötseln av återvinningsstationerna utan detta sköter Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Om behållarna inte är tömda, om det behöver städas eller om du vill lämna synpunkter ringer eller mejlar du Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

harryda@ftiab.se
0200-88 03 11
Ange plats och avfallsslag.

Anmäl via FTIAB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Producentansvar

De företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar ansvarar för att förpackningar kan samlas in och återvinnas. Systemet kallas producentansvar.
Producentansvar Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Miljö- och bygglovsnämnden har tillsyn enligt miljöbalken på återvinningsstationerna.

Kontakt

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB

0200-88 03 11
harryda@ftiab.se

Tillsyn

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Kontaktcenter)
miljo.halso@harryda.se

Relaterad information