Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar, tidningar och tomglas. För att hitta din närmsta återvinningsstation klickar du på länken ”Återvinningsstationer” nedan

Hitta din närmaste återvinningsstation

Klicka på länken nedan för att hitta din närmaste återviningsstation
Återvinningsstationer Länk till annan webbplats.

Synpunkter om tömning och städning

Kommunen ansvarar inte för driften och skötseln av återvinningsstationerna utan detta sköter Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Om behållarna inte är tömda, om det behöver städas eller om du vill lämna synpunkter ringer eller mejlar du Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

harryda@ftiab.se
0200-88 03 11
Ange plats och avfallsslag.

Anmäl via FTIAB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Producentansvar

De företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar ansvarar för att förpackningar kan samlas in och återvinnas. Systemet kallas producentansvar.
Förpackningar är en av de första varugrupperna som fått ett producentansvar.
De utgör en stor volym av hushållssoporna och är relativt enkla att åtgärda.
Förpackningsproducenterna har bildat sex materialbolag som samarbetar under namnet Förpacknings- och tidningsinsamlingen. All verksamhet bedrivs utan vinstsyfte.
Källsorteringslista A-Ö
FTIAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Tillsyn

Miljö- och bygglovsnämnden har tillsyn enligt miljöbalken på återvinningsstationerna.

Återvinningsstationer i kommunen

Det finns 25 återvinningsstationer för förpackningsmaterial och tidningar i kommunen. Stationerna töms och städas av flera olika företag på uppdrag av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Nedan finner du en lista och karta över våra återvinningsstationer.
Karta över återvinningsstationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mölnlycke

 • Kommunparkeringen/Hvarfvens, Mölnlycke C
 • Parkeringshuset, Mölnlycke C
 • Musikvägen, Djupedalsängs livs
 • Skogsgläntan, mittemot Barrskogens förskola, Förbo
 • Skinnefjällsvägen
 • Båtsmanstorpet
 • Råda Säteri, Bokgården
 • Råda Säteri, Aspgården
 • Vällsjö Centrum
 • Törnrosvägen
 • Plommonvägen
 • Bråta återvinningscentral - Lämna större förpackningar här!

Landvetter

 • Pendelparkeringen, Landvetter C
 • Östers väg, Salmered
 • Lunnavägen/Brattåsvägen
 • Björröd
 • Södra Stomvägen
 • Norra Stomvägen
 • Tennishallen, Kyrkvägen

Härryda

 • Härrydaskolan

Hindås

 • Hindås Station
 • OKQ8 Hindås

Rävlanda

 • Rävlanda Station
 • Gärdet, Boråsvägen

Hällingsjö

 • Pendelparkeringen mitt emot Källarbacken

Beställ dekaler till ditt hem eller soprum

FTIAB erbjuder fria dekaler för förpackningar och tidningar. Använd i ditt hem eller soprum.
Till FTIAB för beställning av dekaler för förpackningar och tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB

0200-88 03 11
harryda@ftiab.se

Tillsyn

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)
miljo.halso@harryda.se