Källsortering och återvinning

På sidan A-Ö hittar du en lista om hur olika saker ska sorteras.
Källsortering A-Ö

Hushållsnära hämtning av förpackningar

Hushåll i Härryda kan beställa gratis hämtning av pappers-, plast- och metallförpackningar vid dörren genom företaget TMR, Tailor-Made Responsibility. Tjänsten heter TMR pick-up service och bekostas av producentföretagen. För att beställa hämtning måste du anmäla dig till tjänsten via TMR:s webbplats.

När du anmält dig får du tre återvinningskassar skickade hem till dig som du ska sortera dina olika förpackningstyper i; pappersförpackningar i en kasse, plastförpackningar i en kasse och metallförpackningar i en. När kassarna börjar bli fulla, beställer du hämtning via telefon, mail eller webben.

TMR ansvarar helt för denna tjänst och dess utförande. Om du har synpunkter om tjänsten ska du höra av dig till TMR.

Mer information om hur du anmäler dig till tjänsten och använder den finns på TMR:s webbplats.
Hushållsnära hämtning av förpackningar -TMR:s webbplats Länk till annan webbplats..

Karta med återvinningsstationer

All ren och torr textil tas emot!

Vid de flesta återvinningsstationerna i Härryda kommun finns en klädinsamlingsbehållare från Myrorna/Frälsningarmén. Här kan du skänka all form av textil, inte bara kläder. Enda kravet är att det ska vara rent och torrt. Läs mer om klädinsamling här:
Klädinsamling

Avfallstrappan - stegen mot en hållbar utveckling

Det första och viktigaste steget till att minska mängden avfall är att försöka förebygga uppkomsten av avfall från början. Nästa viktiga steg är att återanvända så mycket som möjligt, därefter att återvinna olika material som glas och metall. Genom att energiåtervinna avfall kan vi få biogas och värme. sista steget är deponi. Ju mindre avfall som måste läggas på deponi, slutförvaras, desto bättre för miljön

Om alla soporna blandas i samma påse kan inget återvinnas. Och när farligt avfall hamnar i soppåsen skapar det miljöproblem. Återvinning innebär att vi inte förbrukar nya resurser, utan att vi tar av det vi redan utvunnit. Från usch till resurs -det vinner alla på!

Avfallstrappan

Stor miljövinst att handla begagnat

Här hittar du länkar till loppisar att handla begagnat på.
Loppiskarta
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svenskaloppisar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vart tar avfallet vägen?

När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. På hemsidan sopor.nu finns information om var ditt avfall tar vägen efter att du har lämnat in sorterat avfall.
Sopor.nu- Vart tar avfallet vägen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips om trasiga lågenergilampor

Trasiga lågenergilampor och lysrör innehåller bland annat det hälso- och miljöfarliga ämnet kvicksilver. Här finns råd om hur man gör om en glödlampa går sönder.
Rekommendation