Inpassering till Bråta återvinningscentral

Alla abonnenter som betalar för sophämtning i Härryda kommun får kostnadsfritt besöka vår återvinningscentral Bråta. Hyresgäster eller boende i bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam sophämtning har också rätt till detta. Företag kan få ett återvinningskort (ÅVC-kort) för inpassage.

Enklare inpassering till Bråta återvinningscentral med körkort

Kommunens återvinningscentral Bråta har bytt inpasseringssystem och man använder nu sitt körkort för inpassering.
Vi har infört körkortsbaserad inpassering för att förenkla för dig som bor i Härryda kommun. Det ska vara enkelt att göra rätt och sortera sitt grovavfall. Det bidrar också till bättre användning av resurser då det är en stor besparing både av administrativt arbete och rent ekonomiskt, då många kort tillverkas årligen. Vi sparar också på miljön genom att inte trycka upp plastkort.

Ny terminal för inpassering

Den nya terminalen på återvinningscentralen har två läsare, en för körkort och en för ÅVC-kort.

Så här gör du

När du kommer fram till terminalen för du in ditt körkort i springan till höger på läsaren. Streckkoden (eller Qr-koden på nyare körkort) ska vara riktad inåt och neråt. Kortet läses då av och bommen öppnas in till återvinningscentralen. Har du ett ÅVC-kort håller du upp kortet på läsaren till vänster så läser den av ditt ÅVC-kort och bommen öppnas då.
På displayen visas hur många fria besök du har kvar detta året.

Kortterminal Bråta återvinningscentral


Kopplat till folkbokföringen

Inpasseringen till återvinningscentralerna är som tidigare knutet till hushållets avfallsabonnemang i Härryda kommun. De som är folkbokförda på samma adress som abonnemanget kan passera in med sitt körkort. Ingen registrering krävs alltså eftersom vi använder oss av folkbokföringsregistret.

Samarbete med andra kommuner

Du kan liksom tidigare lämna ditt avfall även på följande kommuners återvinningscentraler: Ale, Göteborg, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille. De byter också till det nya systemet och ditt körkort kommer att fungera även här. Sist ut att byta till den nya terminalen för körkort är Göteborg och Kungsbacka. Efter den 16 april 2021 har alla kommuner bytt ut terminalerna.

Företag

Företag använder även i fortsättningen sitt återvinningskort. De företag som använt sitt kort någon gång sedan år 2019 kommer att ha sina kort aktiverade. Har företaget inte använt sitt ÅVC-kort sedan 2019 måste de ringa kontaktcenter för att få sitt ÅVC-kort aktiverat eller ansöka om nytt.

Råssa återvinningscentral i Bollebygds kommun

Liksom tidigare kan du som bor i Härryda kommun även lämna ditt grovavfall och farliga avfall på Råssa återvinningscentral i Bollebygd. Dock måste du då använda ett ÅVC-kort likt idag. Du som redan har ett sådant ÅVC-kort och har besökt Råssa någon gång sedan år 2019 fortsätter att använda detta precis som tidigare. Har man inte använt sitt kort sedan år 2019 på Råssa måste man ringa kontaktcenter för att få sitt ÅVC-kort aktiverat eller ansöka om nytt.

För dig med ÅVC-kort

Trasigt kort, borttappat kort, eller extra kort debiteras med 100 kr. Debitering av kortet görs på nästa faktura. För hyresgäster skickas fakturan med kortet. Nytt kort till nya fastighetsägare utan körkort ingår i abonnemang för sophämtning och kortet ska lämnas tillbaka vid flytt.
Återvinninsgkortet är en värdehandling, förvara det på ett säkert ställe.

Besök på återvinningscentral för företag


Priser och regler

Max 3 m³ får lämnas per dag. Endast fordon max 3,5 ton. Företagskortet får endast användas av anställda i företaget. Det ingår tre fria besök per år för varje anläggning med sophämtning. Därefter faktureras varje besök med 222 kr exklusive moms, 278 kr inklusive moms.

Elavfall och Farligt avfall från företag får inte lämnas på Bråta ÅVC

Det är inte tillåtet för företag att lämna farligt avfall på Bråta återvinningscentral, ÅVC. Verksamheter som hanterar skadliga kemikalier och andra miljöfarliga ämnen ska istället anlita företag som specialiserat sig på att transportera och ta emot farligt avfall.

Den nya bestämmelsen innebär att det från och med 1 januari 2021, måndag-fredag, inte är tillåtet att besöka Bråta ÅVC med företagsbil för att lämna farligt avfall. Allt annat avfall går att slänga precis som vanligt.

Farligt avfall är exempelvis färg och lösningsmedel, kemikalier, tryckimpregnerat trä, asbest med mera. Ljuskällor och elektronik är också klassade som farligt avfall.

Företag kan lämna elavfall direkt till El-Kretsens avtalade förbehandlingsverksamheter. Stora mängder lämnas mot avgift.

Besök på återvinningscentral för privatperson

Primärt ska körkort användas av privatpersoner. Har man inget körkort kan man aktivera sitt ÅVC-kort om man redan har ett eller så gör man en ansökan om nytt ÅVC-kort via e-tjänsten. För att aktivera ditt ÅVC-kort kontaktar du kontaktcenter.

Besök centraler i andra kommuner

Härryda kommun samarbetar med flera andra kommuner med ett gemensamt passersystem. Det innebär att det går att besöka centraler i andra kommuner. Läs också om antal besök längre ner.

Du kommer in med ditt körkort i följande kommuner:

Antal besök

Du som är helårskund har tolv fria besök per år till ovan kommuners återvinningscentraler, förutom till Bråta där du som kommuninvånare har fria besök. Du som är säsongsboende har sex fria besök per år.
Till vår egen återvinningscentral Bråta har du som helårsboende och säsongsboende fria besök. Säsongsboende har fria besök mellan maj-september. Därefter faktureras varje besök med 278 kr inklusive moms.

Vanliga frågor och svar

Varför inför ni körkort istället för ÅVC-kort?

Vi inför körkortsbaserad inpassering för att:

  • förenkla för dig som bor i Härryda kommun. Det ska vara enkelt att göra rätt och att åka till ÅVC:n och sortera ditt grovavfall.
  • bidra till bättre användning av resurser då det är en stor besparing både av administrativt arbete och rent ekonomiskt, då många kort tillverkas årligen.
  • spara på miljön genom att inte trycka upp massa plastkort årligen.

Måste jag anmäla eller registrera mig för att kunna använda körkortet?

Nej. Det som krävs för att du ska kunna använda ditt körkort vid inpassering är att ditt hushåll har ett avfallsabonnemang i Härryda kommun. De som är skrivna på samma adress som abonnemanget kan passera in med sitt körkort.

Hur använder jag körkortet på återvinningscentralen (ÅVC)?

Den nya kortterminalen på Bråta har från 7 april två läsare, en för körkort och en för ÅVC-kort. För privatpersoner kommer körkort vara den primära inpasseringsmetoden och för företag är inpasseringsmetoden via ÅVC-kort.

När du kommer fram till terminalen för du in ditt körkort i springan till höger på läsaren. Streckkoden (eller Qr-koden på nyare körkort) ska vara riktad inåt och neråt. Kortet läses då av och bommen öppnas in till återvinningscentralen. Har du ett ÅVC-kort håller du upp kortet på läsaren till vänster så läser den av ditt ÅVC-kort och bommen öppnas då.
På displayen visas hur många fria besök du har kvar detta året.

Kortterminal Bråta återvinningscentral

Hur gör jag om jag inte har något körkort?

Om du inte har något körkort kan du ansöka om att få ett ÅVC-kort. Har du redan ett ÅVC-kort kan du fortsätta att använda det, men då behöver du först kontakta kommunens kontaktcenter för att aktivera kortet igen.
Kontaktcenter:
031-724 61 00 (knappval 3)
kommun@harryda.se
Eller besök kommunhuset på Råda torg 1 i Mölnlycke.

När slutar mitt ÅVC-kort att fungera?

Alla privata kort kommer att sluta fungera den 7 april. Du som redan har ett ÅVC-kort men inte körkort behöver kontakta kommunens kontaktcenter för att få kortet aktiverat igen.

Kontaktcenter:
031-724 61 00 (knappval 3)
kommun@harryda.se
Eller besök kommunhuset på Råda torg 1 i Mölnlycke.

Du som under det senaste året använt ditt ÅVC-kort för att besöka ÅVC Råssa i Bollebygds kommun kommer även fortsättningsvis att kunna besöka Råssa med samma kort, då dessa inte spärras. Observera att det är endast till ÅVC i Bollebygd du kan använda dig av ditt ÅVC-kort. Till Bråta samt ÅVC:er i övriga samarbetskommuner gäller körkort som inpasseringssystem. Även företags ÅVC-kort fortsätter gälla efter övergången.

Kommer jag fortfarande kunna lämna avfall på de andra kommunernas ÅVC:er nu när ni byter system?

Du kan liksom tidigare lämna ditt avfall även på följande kommuners ÅVC: Ale, Göteborg, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille. De byter till samma system, med körkort för inpassering. Sist ut att byta är Kungsbacka och Göteborg, där övergången sker mellan den 7 och 15 april. Se information på respektive kommuns webbplats om när bytet sker samt information om regler på respektive ÅVC.

Liksom tidigare kan du som bor i Härryda kommun även lämna ditt grovavfall och farliga avfall på ÅVC Råssa i Bollebygd. Dock måste du då använda ett ÅVC-kort precis som tidigare. Du som redan har ett sådant kort fortsätter använda detta.

Hur vet ni hur många gånger hushållet har besökt en ÅVC?

Inpasseringen blir kopplad till avfallsabonnemanget. Som kund i Härryda kommun får du som helårsboende fortsatt obegränsat antal besök till Bråta ÅVC och 12 fria infarter till övriga kommuners ÅVC:er. För säsongsboende gäller 6 fria besök till övriga kommuners ÅVC:er.

Fungerar utländska eller utgångna körkort?

Nej, du behöver ha ett svenskt giltigt körkort.

Hur använder ni mina körkortsuppgifter?

Passersystemet är kopplat till personnummer och adress. För att kunna identifiera personer lagras personnumret och antal besök i systemet. Kommunen hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR och används för att vi ska kunna veta vem som lämnar avfall kopplat till antalet besök. Personuppgifterna hämtas och uppdateras från folkbokföringsregistret varje dygn.

Så hanterar kommunen personuppgifter

Kommer företag också använda körkort?

Företag kommer fortsätta använda särskilda ÅVC-kort för inpassering.