Lyssna

Utebliven sophämtning

Varför har mitt sopkärl inte blivit tömt? Förhoppningsvis hittar du svaret här.

Sopbilen kommer inte fram 

Sopbilen kan ha gått sönder, att det är snöhinder eller att det helt enkelt är för halt för sopbilen att komma fram. Man märker detta lättast genom att konstatera att ingen annan på gatan har fått sitt kärl tömt. I detta läge kan man vara förvissad om att arbetsledningen känner till problemet och att de gör sitt bästa för att åtgärda detta.

Det är viktigt att man låter sitt kärl stå kvar på hämtstället tills det blir tömt. Är det snöhinder kan det i undantagsfall dröja flera dagar innan sopbilen kan ta sig fram. Är man osäker kan man givetvis ringa till kommunens kontaktcenter och få besked.

Kärlet är inte framställt 

En annan orsak (kanske den vanligaste) är att kärlet inte står på överenskommen plats på tömningsdagen. Om man har glömt att ställa ut sitt kärl till överenskommen plats får man själv ta ansvaret för detta. Om det inte går att vänta till nästa ordinarie tömning kan man beställa extra tjänster hos kommunens kontaktcenter

De möjligheter som vi kan erbjuda är:

  • Extra säck som hämtas i samband med nästa ordinarie tömning, 40 kronor inkl. moms. Du ordnar själv med lämplig säck, max 240 liter.
  • Extra tömning av kärlet. Sker snarast, 230 kronor inkl. moms.

Glömt kärlet 

Den mänskliga faktorn. Chauffören kan ha glömt just detta kärl. Har grannarna fått sina kärl tömda? Ja, då är det troligt att det är detta som är orsaken. Ring snarast till kommunens kontaktcenter. Låt kärlet stå ute (kvar på hämtstället). Det kostar inget extra att få tömt ett kärl som chauffören tidigare har glömt, men det är abonnentens sak att snarast meddela detta så att rättelse kan ske.

Övriga orsaker

En utebliven hämtning kan även bero på arbetsmiljöskäl, t ex att:

  • kärlet var blockerat så att det inte gick att tömma
  • kärlet var felvänt så att handtaget (chaufförens arbetsredskap) inte var åtkomligt
  • för höga kanter, där kärlet ska dras fram
  • dragvägen ej var snöröjd eller sandad

Chauffören ska lämna ett meddelande i brevlådan om orsaken.
Vid utebliven tömning av sådana skäl är det abonnentens ansvar för att förhållandena på platsen blir åtgärdade. Därefter kan man ringa till kommunens kontaktcenter och beställa den hjälp man behöver eller vänta till nästa ordinarie tömningsdag.

Kärlet på en bra plats

För att allt ska fungera smidigt är det viktigt att man har ställt i ordning en plats för sitt kärl som är bekväm både för sig själv och för chauffören. Lämplig plats är i tomtgränsen mot gatan eller där sopbilen stannar. Har man det, så är det sällsynt att kärlet inte blir tömt vid rätt tidpunkt.

Tack för din hjälp!

Kontakt

Utebliven sophämtning, hämtningsdag, kärlplacering, abonnemang för sophämtning, fakturor, anmäla flyttning, ÅV-kort

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Uppehåll i sophämtning, glesare hämtning, kompostanmälan

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se