Lyssna

Sop- och slamhämtning på vintern

Varje vinter får ett antal abonnenter inte sop- eler slamhämtning på grund av dålig halkbekämpning och snöröjning. Som fastighetsägare ska du se till att vägen är framkomlig.

Håll väg och kärlplats framkomlig för sop- och slambilen på vintern

Håll vägen framkomlig exempelvis genom att skotta, sanda, grusa och salta. Det gäller hela vägen fram till kärlet och platsen runt kärlet respektive slambrunnen. Kärl som står i snödrivor riskerar att inte bli tömda.

Vändmöjlighet

Sopbilen ska ha möjlighet till att vända vilket ofta är svårt med plogvallar. Sopbilen har bredare mellan däcken än en personbil. Det gör att sopbilen kör utanför eventuella spår av personbil. Sanda hela vägens bredd. Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.

Tänk på att snön smälter under varma dagar och fryser till is under nätterna.

Skotta

Det är mycket tungt att dra sopkärl eller slamslangar genom snö och ni riskerar därför att inte få tömt, vägen fram till brunnen/kärlen ska alltså alltid vara skottad.

Kontakt

Utebliven sophämtning, hämtningsdagar,

kärlplacering, abonnemang för sophämtning, faktura för sophämtning, anmäla flyttning

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Slamfaktura eller frågor kring slam

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Uppehåll i sophämtning, glesare hämtning, kompostanmälan, regler och tillstånd för slam

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se