Sop- och slamhämtning på vintern

Varje vinter får ett antal abonnenter inte sop- eller slamhämtning på grund av dålig halkbekämpning och snöröjning. Som fastighetsägare ska du se till att vägen är framkomlig för sopbilen och längs dragvägen.

Skotta och sanda

Det är mycket tungt att dra sopkärl eller slamslangar genom snö och ni riskerar därför att inte få tömt.
Håll vägen framkomlig genom att skotta, sanda, grusa eller salta. Det gäller runt kärlet och hela vägen till där sopbilen stannar. Du behöver även göra öppningar i snövallar så att kärlen kan dras till sopbilen.

Vändmöjlighet

Sopbilen ska ha möjlighet till att vända vilket ofta är svårt med plogvallar. Sopbilen har bredare mellan däcken än en personbil. Det gör att sopbilen kör utanför eventuella spår av personbil. Sanda hela vägens bredd. Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.

Tänk på att snön smälter under varma dagar och fryser till is under nätterna.

Utebliven sophämtning

Kontakt

Utebliven sophämtning, hämtningsdagar,

kärlplacering, abonnemang för sophämtning, faktura för sophämtning, anmäla flyttning

Kontaktcenter
031-724 61 00
kommun@harryda.se

Slamfaktura eller frågor kring slam

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Uppehåll i sophämtning, glesare hämtning, kompostanmälan, regler och tillstånd för slam

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 Kontaktcenter
miljo.halso@harryda.se

Relaterad information