Sophämtning för företag och flerfamiljshus

Företag, flerfamiljsfastigheter, bostadsrättsföreningar och samfälligheter måste ha abonnemang för sophämtning. Vanligtvis varje vecka. Abonnemang där matavfallet sorteras ut och återvinns till biogas är mest prisvärt.

På Härryda vatten och Avfall AB:s webbplats kan du läsa om sophämtning och källsortering för företag och verksamheter:

Företag och flerfamiljshus Länk till annan webbplats.
Abonnemang och avgifter för sophämtning och slam Länk till annan webbplats.
Avfall från företag Länk till annan webbplats.

Beställning av matavfallspåsar

Verksamheter, flerfamiljshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar beställer kostnadsfritt påsar genom att fylla i vår e-tjänst.
Minst 10 buntar måste beställas.

E-tjänst - Beställning av matavfallspåsar för verksamheter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Utebliven sophämtning, hämtningsdag, kärlplacering, abonnemang för sophämtning, fakturor, anmäla flyttning, återvinningskort

Kontaktcenter
031-724 61 00
kommun@harryda.se

Uppehåll i sophämtning, glesare hämtning, kompostanmälan

Miljö- och hälsoskydd
031 - 724 61 00 (Kontaktcenter)
miljo.halso@harryda.se

Relaterad information