Lyssna

Sophämtning för flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Alla ska ha sophämtning. Sophämtningen utförs av Renova AB. Flerfamiljshus och företag har generellt sophämtning varje vecka.

Abonnemang och regler

Flerfamiljshus och samfälligheter med gemensam sophämtning har generellt veckohämtning. Vårt standardabonnemang för flerfamiljshus och samfälligheter är som för privatpersoner, att det finns kärl för brännbart avfall samt kärl för matavfall. Väljer man att inte ha kärl för matavfall blir avgiften högre. Läs mer om vad det finns för tjänster och regler under hämtning av hushållsavfall.
Regler kring soprum och undermarksbehållare hittar du längre ner på denna sida. Ändra abonnemang hos kommunens kontaktcenter.
Avgifter för sophämtning och slam
Hämtning av hushållsavfall 

Tvätt av kärl, undermarksbehållare och avfallsutrymmen

Fastighetsinnehavare och nytttjanderättshavare ska se till att avfallsbehållare, avfallsutrymmen och förvaringsplats rengörs i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppkommer. Ni beställer alltså själva tvätt utav kärl/undermarksbehållare från företag som erbjuder dessa tjänster.
Avfallsföreskrifter

Startpaket för abonnemanget matavfall

I abonnemanget matavfall ingår ett startpaket till hyresgäster. I startpaketet ingår en bunt påsar (100 st), påshållare och sorteringsanvisningar.

Beställning av matavfallspåsar

Verksamheter, flerfamiljshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar beställer kostnadsfritt påsar genom att fylla i vår e-tjänst.
Minst 10 buntar måste beställas.

E-tjänst - Beställning av matavfallspåsar för verksamheter Länk till annan webbplats.

Ändra antal gröna kärl

Med abonnemanget matavfall kan ni säkert minska antalet kärl eller kärlstorlekar på de gröna kärlen för brännbart avfall. Vänta med detta tills ni fått de bruna kärlen och insamlingen varit igång ett tag. Det går bra att ändra i omgångar tills ni landat på en bra nivå. för varje 660 liters kärl, ingår det två stycken bruna kärl.

Soprum

Hyreshus, bostadsrätter och samfälligheter har ofta soprum eller sophus. Funderar ni på att bygga sophus eller undermarksbehållare ska ni ansöka om bygglov och Renova ska godkänna placering.

Soprum ska ha tillräckligt breda dörrar för att lätt kunna dra ut kärlen. Det får inte finnas trösklar eller trappsteg. Kom ihåg att smörja lås till soprumsdörrar inför varje vinter. Fryser låset riskerar ni att inte få tömt. Dragvägen till gatan ska vara så kort som möjligt samt skottad och sandad när det behövs. Om kärlet är felvänt eller på något sätt svårt att komma åt, kan vi inte hämta dina sopor.
De bruna kärlen för matavfall finns endast som 140 liters kärl. Gröna kärl finns i fyra storlekar. Är du osäker hur många kärl som får plats i ert soprum finns mått på dem.
Mått på kärl Pdf, 168.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Regler för sop- och slamhämtning
Avfall Sverige- Handbok avfallsutrymmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undermarksbehållare

Undermarksbehållare

När det blir många kärl i ett soprum eller inte finns plats för fler, finns det möjlighet att bygga behållare under mark. Investering görs av fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller samfälligheten. Utformning och placering ska godkännas av Renova. Bygglov krävs. Tänk på underhåll (särskilt på lock) vid beställning.

Beställ dekaler till soprum

FTIAB erbjuder fria dekaler för förpackningar och tidningar.
Använd i ditt hem eller soprum.
FTIAB beställning av dekaler för förpackningar och tidningar   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Utebliven sophämtning, hämtningsdag, kärlplacering, abonnemang för sophämtning, fakturor, anmäla flyttning, återvinningskort

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Uppehåll i sophämtning, glesare hämtning, kompostanmälan

Miljö- och hälsoskydd
031 - 724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se