Lyssna

Tillfälligt uppehåll för hämtning av sopor och slam, ansökan om dispens

Helårsabonnenter kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 3 månader, dock längst 7 år fram i tiden.

  • Fritidsabonnenter kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 5 månader. Uppehållet ska avses en hel hämtningsperiod, fr o m maj t o m september månad, dock längst 7 år fram i tiden. Ansökan ska vara miljö- och hälsoskydd tillhanda senast 1 april.
  • Uppehåll i tömningen av slamavskiljare eller sluten tank kan medges om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 12 månader, dock längst 7 år fram i tiden.
  • Om man vistas i/bor på en fastighet och ansöker om att få befrielse ifrån sophämtning och ta hand om sitt avfall själv, kommer en prövningsavgift tas ut av sökanden.

Ansökan ska skickas in senast en månad före önskat uppehåll.

E-TJÄNST, ANSÖKAN OM TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL FÖR SOPOR OCH SLAMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om tillfälligt uppehåll för sopor och slamPDF
Ansökan om glesare slamtömningPDF

Avgift

Enligt lag får kommunen ta ut en avgift för att handlägga ärenden av det här slaget. Beslutet är taget av kommunfullmäktige. Timavgiften är för närvarande 1050 kronor. Vid normalfallet för ansökan om tillfälligt uppehåll kommer en avgift om 0,5 timmar tas ut vid ansökan.

Taxa

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd

031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se