Kontakt
Lyssna

Tillfälligt uppehåll för hämtning av sopor och slam, ansökan om dispens

Helårsabonnenter kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 3 månader, dock längst 7 år fram i tiden.

  • Fritidsabonnenter kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 5 månader. Uppehållet ska avses en hel hämtningsperiod, fr o m maj t o m september månad, dock längst 7 år fram i tiden. Ansökan ska vara miljö- och hälsoskydd tillhanda senast 1 april.
  • Uppehåll i tömningen av slamavskiljare eller sluten tank kan medges om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 12 månader, dock längst 7 år fram i tiden.
  • Om man vistas i/bor på en fastighet och ansöker om att få befrielse ifrån sophämtning och ta hand om sitt avfall själv, kommer en prövningsavgift tas ut av sökanden.

OBS! Ansökan måste skickas in senast en månad före önskat uppehåll.

E-TJÄNST, ANSÖKAN OM TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL FÖR SOPOR OCH SLAMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om tillfälligt uppehåll för sopor och slamPDF

Ansökan om glesare slamtömningPDF

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd

031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se