Hämtning av hushållsavfall

Härryda Vatten och Avfall AB ansvarar för hantering av hushållens avfall och slam från enskilt avlopp. Sophämtningen utförs på entreprenad av Renova AB, slamtömningen och farligt avfall sköts av Renova Miljö. Här hittar du information om din sophämtning.

Abonnemang för sophämtning och slam

Vårt standardabonnemang är ett kärl för brännbart avfall och ett kärl för matavfall och 14-dagarshämtning.
Väljer du att bara ha ett kärl och slänga allt där i får du en högre avgift.

Vilket abonnemang som passar dig och din fastighet kan du läsa i vår taxa eller genom att ringa till kontaktcenter för att få mer information och hjälp.
Abonnemang och avgifter för sophämtning och slam Länk till annan webbplats.
Slam från eget avlopp Länk till annan webbplats.

Ägarbyte eller nybyggd fastighet

Vid ägarbyte eller om din fastighet är nybyggd ska en anmälan skickas in via e-tjänsten eller blankett.
Flytt och ägarbyte Länk till annan webbplats.

Hämtningsdagar och utebliven hämtning

Kontakta kommunens kontaktcenter för att få besked om din hämtningsdag.
Har du inte fått hämtat enligt ditt abonnemang, ska du snarast kontakta kommunens kontaktcenter.
Hämtning av hushållsavfall Länk till annan webbplats.
Utebliven sophämtning Länk till annan webbplats.

Tömning sker normalt på vardagar mellan 06.30 och 16.30, dock kan det vid särskilda fall även ske senare. Tömningsdag och tid kan även ändras i samband med storhelger.
Ändrad sophämtning vid storhelger Länk till annan webbplats.

Regler för sophämtning

I avfallsföreskrifterna går det att läsa om hur avfallshanteringen ska gå till i kommunen och vilka regler som gäller för dig som fastighetsägare. 
Avfallsregler och föreskrifter Länk till annan webbplats.

Har du lite sopor eller inga alls?

Den som önskar glesare hämtning som månadshämtning eller kvartalshämtning ska göra en anmälan till miljö- och hälsoskydd.
Dispens/uppehåll
Kompostering

Om du är företagare och önskar sophämtning var fjortonde dag istället för varje vecka, utan abonnemang för sortering av matavfall, kan du ansöka om detta med nedan blankett.
Ansökan 14- dagarshämtning Pdf, 360.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bor du inte i huset på minst tre månader, kan du söka dispens för sopor och även slamtömning. Det vill säga begära tillfälligt uppehåll i sophämtningen.
Tillfälligt uppehåll

Kontakt

  • Utebliven sophämtning
  • Hämtningsdagar
  • Kärlplacering
  • Abonnemang för sophämtning
  • Fakturor
  • Anmäla flyttning eller nybyggd fastighet
  • Återvinningskort

Kontaktcenter
031-724 61 00
kommun@harryda.se

  • Uppehåll i sophämtning
  • Glesare hämtning
  • Kompostanmälan

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Kontaktcenter)
miljo.halso@harryda.se

Relaterad information