Lyssna

Vägning av sopor

Hur vägs ditt avfall och vad betalar du för?

Avgift

Renhållningsavgiften består av en årlig grundavgift och en rörlig avgift, som styrs av vikten avfall som lämnats vid sophämtningen.

Vägning

Vågutrustningen sitter bak på sopbilen. Sopkärlet vägs i samband med tömningen. Sopkärlet vägs både på väg upp och på väg ner. Alla sopkärl är märkta med en ID-bricka. Brickan innehåller information om fastigheten som sopkärlet tillhör. Dessutom finns på alla kärl en adressetikett som talar om till vilken fastighet kärlet tillhör.

När sopbilen tömmer hushållsavfallet avläses adressen från ID-brickan och avfallets vikt registreras i sopbilens dator. Från bilens datasystem går uppgifterna över till kommunens abonnentregister och debitering kan sedan ske efter vikt.

Vid enstaka tillfällen händer det att vikten inte blir registrerad. Då beräknas vikten genom att man tar snittvikten av de senaste fem tömningarna.

Fordonets vågutrustning är testad och godkänd (krönt) av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Tips

Sopa av snö på locket; allt som åker in i sopbilen får du betala för, och snö väger.
För fastfruset avfall betalar du självklart inte, kärlet vägs både på vägen upp och på vägen ner och du betalar mellanskillnaden (det som faktiskt hamnat i sopbilen).

Kontakt

Utebliven sophämtning, hämtningsdagar, kärlplacering, abonnemang för sophämtning, fakturor, anmäla flyttning, återvinninsgkort

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se