Avgifter och Taxa för avfalls- och slamhantering

Sophämtning, slamtömning och Bråta återvinningscentral finansieras via avgifter från abonnenterna. Avgiften faktureras fyra gånger per år. Ju mer du sorterar ditt avfall desto bättre för miljön. Det handlar inte bara om matavfall utan också sådant som tidningar och förpackningar. Målet är att så lite som möjligt slutligen hamnar i det gröna sopkärlet. Den sopstrategi som medför högst belastning på miljön ger också högst avgift.

Avgifter 2022

Taxa för avfall och slam 2022 Pdf, 611.3 kB.

Taxa för avfall 2022 - containrar och stora kärl Pdf, 242.9 kB.

Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 9 december 2021, § 239, och gäller från 1 januari 2022 och tills vidare.

Avgiften ska betalas av fastighetsägaren. Avgiften är uppdelad i en grundavgift samt fast och rörlig del. Gångavstånd är exempel på en extra tjänst.

Grundavgift

I grundavgiften ingår administrativa kostnader såsom debitering, kundärenden och grovavfallsinlämning på Bråta återvinningscentral.

Fast avgift

Den fasta avgiften är beroende av kärlstorlek samt hämtningsintervall.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften består av 2,25 kronor per kilo för lämnat hushållsavfall.
Information, vägning av sopor

Avgift för dragväg

På tömningsdagen ska kärlet stå max en meter från platsen där sopbilen stannar. Vill du att chauffören ska hämta kärlet för tömning, sker det mot avgift. Exempelvis kostar dragväg 1,1-6 meter 182 kr per år för tömning 26 gånger per år.

Notera att vid brant backe är det inte alltid möjligt att få dragväg på grund av arbetsmiljöskäl.

Betalningsalternativ

Betala gärna med e-faktura, kontakta din bank. Alternativt kan du betala via autogiro; se blankett på denna sida. Det går utmärkt att kombinera e-faktura med autogiro, då behöver du både kontakta din bank och fylla i blanketten.
E-faktura
Autogiro, blankett för anmälan Pdf, 730.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Försenad eller utebliven betalning

Betalas inte räkningen i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso.
Uteblir betalning spärras återvinningskortet och eventuella extra tjänster tas bort.
Vill du ha rådgivning och ytterliggare information så finns budget- och skuldrådgivningen på kommunen.
Budget- och skuldrådgivning

Kontakt

Fakturor och avgifter för sophämtning

Kontaktcenter
031-724 61 00kommun@harryda.se

Fakturor för slamtömning

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Relaterad information