Lyssna

Återvinningskort

Alla abonnenter som betalar för sophämtning i Härryda kommun har rätt till ett återvinningskort. Hyresgäster eller boende i bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam sophämtning har också rätt till återvinningskort. Även företag kan få ett återvinningskort.

Ansök om återvinningskort

Det tar normalt cirka tio arbetsdagar att få kortet.

E-tjänst - Ansökan om återvinningskort företag/privatlänk till annan webbplats

Återvinningskort företag


Priser och regler

Max 3 m³ får lämnas per dag. Endast fordon max 3,5 ton. Företagskortet får endast användas av anställda i företaget. Det ingår tre fria besök per år för varje anläggning med sophämtning. Därefter faktureras varje besök med 222 kr exklusive moms, 278 kr inklusive moms.

Elavfall och Farligt avfall från företag får inte lämnas på Bråta ÅVC

Det är inte tillåtet för företag att lämna farligt avfall på Bråta återvinningscentral, ÅVC. Verksamheter som hanterar skadliga kemikalier och andra miljöfarliga ämnen ska istället anlita företag som specialiserat sig på att transportera och ta emot farligt avfall.

Den nya bestämmelsen innebär att det från och med 1 januari 2021, måndag-fredag, inte är tillåtet att besöka Bråta ÅVC med företagsbil för att lämna farligt avfall. Allt annat avfall går att slänga precis som vanligt.

Farligt avfall är exempelvis färg och lösningsmedel, kemikalier, tryckimpregnerat trä, asbest med mera. Ljuskällor och elektronik är också klassade som farligt avfall.

Företag kan lämna elavfall direkt till El-Kretsens avtalade förbehandlingsverksamheter. Stora mängder lämnas mot avgift.

Återvinninsgkort privatperson

Trasigt kort, borttappat kort, eller extra kort debiteras med 100 kr. Debitering av kortet görs på nästa faktura. För hyresgäster skickas fakturan med kortet. Nytt kort till nya fastighetsägare ingår i abonnemang för sophämtning och kortet ska lämnas över av gamla ägaren vid utflyttning.
Återvinninsgkortet är en värdehandling, förvara det på ett säkert ställe.

Besök centraler i andra kommuner

Härryda kommun samarbetar med flera andra kommuner med ett gemensamt passersystem. Det innebär att det går att besöka centraler i andra kommuner. Läs också om antal besök längre ner.

Kortet gäller återvinningscentralerna i följande kommuner:

Antal besök

Du som är helårskund har tolv fria besök per år till ovan kommuners återvinningscentraler, förutom till Bråta där du som kommuninvånare har fria besök. Du som är säsongsboende har sex fria besök per år.
Till vår egen återvinningscentral Bråta har du som helårsboende och säsongsboende fria besök. Säsongsboende har fria besök mellan maj-september. Därefter faktureras varje besök med 278 kr inklusive moms.

När du flyttar

När du säljer ditt hus ska du lämna över återvinningskortet till den nya ägaren om du inte flyttar inom kommunen, du kan då ta med dig kortet till din nya adress. Är du hyresgäst kan du också lämna över eller ta med kortet beroende på om du flyttar inom kommunen eller inte.
All ändring ska meddelas till kommunens kontaktcenter.
Kort registrerat på person som flyttat ut ur kommunen spärras.
Anmälan om ägarbyte eller nybyggd fastighet