Årsredovisning avfall

Årsredovisningen vänder sig till interna och externa intressenter som leverantörer, andra offentliga myndigheter och kommuninvånare.