Ägarbyte eller nybyggd fastighet

När en fastighet byter ägare behöver vi få reda på det, det är säljarens ansvar att meddela oss förändringen men det går lika bra att den nya ägaren meddelar oss. Anmälan gäller även dig som har ett nybyggt hus, detta för att vi ska kunna starta upp ett abonnemang för sophämtning.

Är du hyresgäst?

Om du är hyresgäst så fyller du inte i anmälan. Det är endast fastighetsägaren som ansvarar för att meddela uppgifterna till oss.

Har du som fastighetsägare en hyresgäst som flyttar in så ska du inte anmäla det till oss. Det gäller även företag som hyr ut till företag. Vi fakturerar alltid fastighetsägaren. Har du frågor om ditt abonnemang kan du höra av dig till kontaktcenter

Fyll i anmälan

Anmälan om sophämtning, vattentjänster, ny fastighet samt vid ägarbyte.
Du kan fylla i uppgifterna via e-tjänsten med en e-legitimation. Eller fylla i blanketten.

E-tjänst: ANMÄLAN ÄGARBYTE ELLER NYBYGGT HUS Länk till annan webbplats.

Blankett för anmälan om ägarbyte eller nybyggt hus Pdf, 599 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt vatten

Har du kommunalt vatten ska du läsa av din vattenmätare samma dag som ägarbytet sker. Om du fyllt i anmälan före ägarbytesdagen kan du kontakta kontaktcenter med vattenavläsningen på ägarbytesdagen.

Abonnemang för sophämtning

Som ny kund får du alltid vårt standard­abonnemang med ett 190 L kärl för brännbart avfall och ett 140 L kärl för matavfall med hämtning var fjortonde dag och tömning hela året om, om inget annat anges i anmälan.
Väljer du att inte sortera ut matavfallet via brunt kärl eller hemkompost får du en högre avgift.
Avgifter för sophämtning

Förändring av ditt abonnemang

Önskar du större kärl eller ändring utav hämtningsintervall efter ägarbytet kontakta kontaktcenter.
Är du osäker på om ditt större sopkärl får plats har vi mått på sopkärl och regler för avfallsutrymmen.
Mått på sopkärl Pdf, 168.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Avfall Sverige- Handbok avfallsutrymmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemkompostering

En kompost som du har i trädgården (hemkompost) är personlig och du måste anmäla den på nytt om du övertar en hemkompost när du köper ett hus. Köper du en ny hemkompost ska du förstås också anmäla det.
Anmäl hemkompostering

Återvinningskort och inpassering till återvinningscentraler

Har du ett körkort som du använder för inpassering till återvinningscentraler behöver du inte göra någonting då vi hämtar informationen från folkbokföringen.
Använder du ett återvinningskort (ÅVC-kort) för inpassering till återvinningscentraler ska det anmälas i ägarbytet hur det tas om hand. Ett ÅVC-kort tillhör i första hand fastigheten och om du som säljer ditt hus flyttar ut ur kommunen ska du överlämna ÅVC-kortet till den nya ägaren. Flyttar du som säljer huset inom kommunen kan du ta med ÅVC-kortet till din nya adress.
Har du ett nybyggt hus kan du antingen ta med dig ÅVC-kortet ifrån tidigare ägd fastighet inom kommunen eller ansöka om ett nytt via anmälan om ägarbyte eller nybyggd fastighet.
Information om inpassering till återvinningscentraler

Information

Efter att anmälan om ägarbyte eller nybyggd fastighet är inskickad får du bland annat information om hämtningsdagar med broschyren "Välkommen som kund".

Kontakt

Anmäl flyttning, abonnemang och faktura för sophämtning, byte av kärlstorlek, lämna vattenavläsning, ÅVC-kort

Kontaktcenter
031-724 61 00
kommun@harryda.se

Hemkompostering, regler enskilt avlopp

Miljö och hälsa
031-724 61 00 (kontaktcenter)
miljo.halso@harryda.se

Faktura slamtömning

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Ansökan och frågor kring kommunalt vatten och avlopp

Vatten- och avfallsverksamheten
031-724 6371, 031-724 6378, 031-724 6228, 031-724 6246
va.avfall@harryda.se

Relaterad information