Abonnemang och avgifter för avfalls- och slamhantering

Du som bor i villa eller har ett fritidshus ska ha ett avfallsabonnemang. Sophämtning, slamtömning och Bråta återvinningscentral finansieras via avgifter från abonnenterna. Avgiften faktureras fyra gånger per år.

Läs om abonnemang och avgifter för sophämtning och slam på Härryda Vatten och Avfall AB:s webbplats.
Abonnemang och avgifter Länk till annan webbplats.

Avgifter 2022

Sophämtning, slamtömning och Bråta återvinningscentral finansieras via avgifter från abonnenterna. Avgiften faktureras fyra gånger per år. Taxan beslutas av kommunfullmäktige.
Taxa för avfall och slam Länk till annan webbplats.

Betalningsalternativ

Betala gärna med e-faktura eller via autogiro. Från augusti 2022 får den som är ansluten till Kivra fakturan i sin digitalal brevlåda.
Betalning och fakturor Länk till annan webbplats.

Regler och föreskrifter

Det finns regler om avfallshantering i Härryda kommun. Dessa regler, föreskrifter, beskriver hur avfallshanteringen ska gå till i kommunen.
Avfallsregler och föreskrifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fakturor och avgifter för sophämtning

Kontaktcenter
031-724 61 00kommun@harryda.se

Fakturor för slamtömning

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Relaterad information