Avfall och återvinning 

 

Förseningar i sophämtningen

Det är fortfarande förseningar i sophämtningen på grund av snö och halka. Vi beklagar detta och jobbar på så fort som det är möjligt. Låt kärlen stå framme ifall de ännu inte blivit tömda.

Du som inte fått tömt under vecka 48:

  • Om din gata inte har fått tömt på grund av bristande plogning. Då känner arbetsledningen till problemet och gör sitt bästa för att göra ett nytt försök. Det är viktigt att kärlet står kvar på hämtstället tills det blir tömt.
  • Om du inte fått tömning på grund av egen bristande skottning och halkbekämpning. Som fastighetsägare ska du se till att vägen är framkomlig och att det inte finns snövallar på dragvägen.
    Då kan du ringa till kommunens kontaktcenter och beställa en extra tömning alternativt extra säck(mot kostnad) eller vänta till nästa ordinarie tömningsdag.

    Är du osäker - hör av dig till kontaktcenter 031-724 62 00(knappval 3) eller kontaktcenter@harryda.se

Tack för att du hjälper oss och har tålamod!

Sop- och slamhämtning på vintern

Uppdaterad 211206, kl.15.55.

Ska du flytta eller har du ett nybyggt hus?

Då ska du fylla i e-tjänsten eller blanketten anmälan sophämtning och vattentjänster vid ägarbyte och ny fastighet. Detta gäller även om du bara har abonnemang för vatten hos oss på vatten- och avfallsverksamheten.
Anmäl ägarbyte eller nybyggd fastighet

Adressändring

Vi får ingen information om adressändringar per automatik. Därför måste du meddela din nya adress direkt till kontaktcenter. Detta för att bland annat faktura och återvinningskort ska vara ställd på rätt adress.

Ta till vara på matfettet

En tratt med lock i blåfärgad plast.

Matfett som hälls i avloppet stelnar och kan orsaka stopp. Fett som istället sparas och lämnas till Bråta återvinningscentral kan återvinnas och användas till nya produkter. Med hjälp av en miljötratt är det enkelt att spara olja och annat flytande fett så att det kan återvinnas.
Hämta miljötratten på Bråta

Återvinningsstation

Nytt inpasseringssystem med körkort på Bråta återvinningscentral

Nu kommer du in med ditt körkort på Bråta. Företag och personer utan körkort fortsätter att använda sitt återvinningskort.
Mer information om inpassering med körkort

Synpunkter på återvinningsstationer

Anmäl skräpiga och fulla återvinningsstationer till: harryda@ftiab.se,
telefon 0200-88 03 11
Ange plats och avfallsslag. Stationerna ingår inte i kommunens ansvar.

Så hanterar du invasiva främmande växtarter

Invasiva arter som till exempel jättebjörnloka och parkslide sprider sig snabbt och kan orsaka stora skador på fastigheter och vattenledningar.
Växt- jord- och rotdelar behöver lämnas till förbränning för att inte spridas vidare.

Prenumerera på information från vatten och avfall

Nyhetsbrev, avgifter, ändrade öppettider på Bråta och ändrade dagar för sophämtning vid aftnar och helger med mera.

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kontakt

Utebliven sophämtning, kärlplacering, ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00kontaktcenter@harryda.se

Glesare sophämtning, uppehåll i sophämtning, kompostanmälan, tillsyn

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se

Slamtömning, slamfakturor

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Hämtning vitvaror, farligt avfall

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se