Lyssna

Avfall och återvinning 

Nytt inpasseringssystem med körkort på Bråta återvinningscentral

Nu kommer du in med ditt körkort på Bråta. Företag och personer utan körkort fortsätter att använda sitt återvinningskort.
Mer information om inpassering med körkort

Paviljongen på Bråta återvinningscentral

Paviljongen står nu färdig men på grund av rådande omständigheter måste vi skjuta upp invigningen av Paviljongen. Vi följer Folhälsomyndighetens råd och därför kan vi inte öppna paviljongen för återbruk förrän Folkhälsomyndigheten ändrar sin restriktioner.
Paviljongen är tänkt att vara en samlingsplats för återbruk och vi vill just nu inte uppmuntra till folksamlingar.

Så hanterar du invasiva främmande växtarter

Invasiva arter som till exempel jättebjörnloka och parkslide sprider sig snabbt och kan orsaka stora skador på fastigheter, vattenledninga, med mera.

På grund av växternas förmåga att spridas och orsaka stora skador behöver växt- jord- och rotdelar av växterna hanteras separat för att inte spridas vidare.

Så blir du av med invasiva växtarter

Om det är en mindre mängd växtavfall från invasiva främmande växtarter kan det läggas i dubbla påsar som försluts och sedan läggs i det egna sopkärlet för brännbart avfall.

Lite större mängder av växtavfall från invasiva främmande arter förpackas och lämnas på återvinningscentralen (ÅVC). Innan man åker till ÅVC ska det förpackas ordentligt för att minimera risken för spridning.

Det är under transporten och under hanteringen av växterna som risken för spridning av invasiva främmande arter är stor. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.
Invasiva främmande arter - Naturvårdsverketlänk till annan webbplats
Invasiva främmande arter - Länsstyrelsenlänk till annan webbplats

Björnloka

Björnloka - även kallad jätteloka, bredloka eller tromsöloka

Jättebjörnloka blir ofta 1-3 meter hög men kan bli upp till 5 meter. Bladen är oftast ca 1 meter breda. Den fem till tio centimeter tjocka ihåliga stjälken har tydliga längsgående räfflor med en gles och styv behåring, stjälken har ofta röda fläckar. Jättelokan påverkar den biologiska mångfalden negativt då den snabbt breder ut sig och kväver övrig vegetation. Den sprider sig med frön som t.ex. blåser iväg eller finns i jordmassor som flyttas.
Jättelokan utgör även en hälsorisk då växtsaften hos arten i kombination med solljus skapar skador i form av blåsor och sår på huden. Använd därför alltid skyddskläder och skyddglasögon om växten behöver hanteras/flyttas/packas in.

Parkslide

Parkslide

Parkslide är en stor, flerårig, snabbväxande ört med bambulik­nande skott. Den har stora ovala blad och blommar med vita blommor sent på sommaren eller tidig höst. Växten sprider sig via långa jord­stammar och rotsystemet utsöndrar ett ämne som är giftigt för andra växter. Delar av växten kan utvecklas till nya plantor och på så sätt sprids arten lätt vid flytt av jordmassor. Parkslide är ofarlig för människan.

Ska du flytta eller har du ett nybyggt hus?

Då ska du fylla i e-tjänsten eller blanketten anmälan sophämtning och vattentjänster vid ägarbyte och ny fastighet. Detta gäller även om du bara har abonnemang för vatten hos oss på vatten- och avfallsverksamheten.
Anmäl ägarbyte eller nybyggd fastighet

Adressändring

Vi får ingen information om adressändringar per automatik. Därför måste du meddela din nya adress direkt till kontaktcenter. Detta för att bland annat faktura och återvinningskort ska vara ställd på rätt adress.

Återvinningsstation

Synpunkter på återvinningsstationer

Anmäl skräpiga och fulla återvinningsstationer till: harryda@ftiab.se,
telefon 0200-88 03 11
Ange plats och avfallsslag. Stationerna ingår inte i kommunens ansvar.

Prenumerera på information från vatten och avfall

Nyhetsbrev, avgifter, ändrade öppettider på Bråta och ändrade dagar för sophämtning vid aftnar och helger med mera.

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kontakt

Utebliven sophämtning, kärlplacering, ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00kontaktcenter@harryda.se

Glesare sophämtning, uppehåll i sophämtning, kompostanmälan, tillsyn

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se

Slamtömning, slamfakturor

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Hämtning vitvaror, farligt avfall

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se