Avfall och återvinning 

 

Ny webbplats - hvaa.se

Kommunala vatten- och avfallsbolaget Härryda Vatten och Avfall AB välkomnar till nya webbplatsen hvaa.se Länk till annan webbplats.. Där hittar du framöver information som rör tjänster för vatten, sophämtning och återvinning.
Till Härryda Vatten och Avfall AB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Bråta återvinningscentral

Öppettider och information om hur du besöker och lämnar avfall på återvinningscentralen:
Bråta återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Driftinformation

Information om planerade driftstörningar och akuta avbrott för vatten och avlopp samt avfall.
Driftinformation Länk till annan webbplats.

Behöver du göra en felanmälan finns kontaktuppgifter här.
Felanmälan Länk till annan webbplats.

Hämtning av hushållsavfall

Härryda Vatten och Avfall AB ansvarar för hantering av hushållens avfall och slam från enskilt avlopp. Sophämtningen utförs på entreprenad av Renova AB, slamtömningen och farligt avfall sköts av Renova Miljö.
Hämtning av hushållsavfall Länk till annan webbplats.

Utebliven sophämtning

Har du inte fått tömt ditt sopkärl kan det bero på olika saker.
Utebliven hämtning Länk till annan webbplats.

Ska du flytta eller har du ett nybyggt hus?

Då ska du fylla i e-tjänsten eller blanketten anmälan sophämtning och vattentjänster vid ägarbyte och ny fastighet. Detta gäller även om du bara har abonnemang för vatten.
Flytt och ägarbyte Länk till annan webbplats.
E-tjänst - ägarbyte eller nybyggd fastighet Länk till annan webbplats.

Adressändring

Vi får ingen information om adressändringar per automatik. Därför måste du meddela din nya adress direkt till kontaktcenter. Detta för att bland annat din faktura ska vara ställd på rätt adress.

Uppehåll och dispens

Du kan ansöka om uppehåll i hämtningen av hushållsavfall om din fastighet ska stå tom. En anmälan måste göras hos kommunens enhet för miljö- och hälsoskydd.
Tillfälligt uppehåll för hämtning av sopor och slam, ansökan om dispens

Återvinningsstation

Synpunkter på återvinningsstationer

Anmäl skräpiga och fulla återvinningsstationer till: harryda@ftiab.se,
telefon 0200-88 03 11
Ange plats och avfallsslag. Stationerna ingår inte i kommunens ansvar.

Så hanterar du invasiva främmande växtarter

Invasiva arter som till exempel jättebjörnloka och parkslide sprider sig snabbt och kan orsaka stora skador på fastigheter och vattenledningar.
Växt- jord- och rotdelar behöver lämnas till förbränning för att inte spridas vidare.

Kontakt

Utebliven sophämtning, kärlplacering, ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 61 00

kommun@harryda.se

Glesare sophämtning, uppehåll i sophämtning, kompostanmälan, tillsyn

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Kontaktcenter)
miljo.halso@harryda.se

Slamtömning, slamfakturor

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Hämtning vitvaror, farligt avfall

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Relaterad information