Till innehållet

Överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda

Arbetet fortsätter för en 6 kilometer lång VA-ledning och en 4,5 kilometer lång belyst gång- och cykelbana längs Hällingsjö­vägen (från Basåsvägen i Hällingsjö till kyrkan i Rävlanda). Detaljerna i planen är klara men projektet har tagit en paus.

Bild som visar att gång- och cykelbanan ska börja vid Basåsvägen i Hällingsjö och gå till kyrkan i Rävlanda.

Gång- och cykelbanan är tänkt att börja vid Basåsvägen i Hällingsjö och gå till kyrkan i Rävlanda.

Händer just nu:

2024-06-13
Projektet med en gång- och cykelväg samt en ny vatten- och avloppsledning mellan Hällingsjö och Rävlanda har under en längre tid väntat på ett internt besked om hur det ska gå vidare.
Det har uppstått frågor som projektorganisationen med Härryda kommun och Härryda vatten och avlopp (HVAA) inte kunnat lösa. Arbetet står därför still och i dagsläget finns det tyvärr ingen tidplan för när det kommer igång igen och när byggnationen kan starta.

Preliminär tidplan

  • Förprojektering: 2017-2018
  • Detaljprojektering: 2019-2024
  • Byggnation: oklart
  • Driftsättning: oklart

Påverkan på den befintliga Hällingsjövägen

Under projekteringen har kommunen tillsammans med Trafikverket, som är väghållare för väg 527, identifierat två områden där den kommande gång- och cykelbanan påverkar bilvägen väsentligt. Det innebär att kommunen måste ansöka om ett så kallat ställnings­tagande, vilket är en förenklad form för ändring av Trafikverkets vägrätt på ett par ställen längs vägen.


*

Arkeologisk utredning GC-väg Hällingsjö-Rävlanda Pdf, 1.4 MB.

*

Arkeologisk förundersökning boplats Högen Pdf, 1.9 MB.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-13