Till innehållet

Utbyggnad av Gärdesområdet

Detaljplanen för Hulebäck 1:608 m fl Gärdesområdet fick laga kraft år 2016. Genomförandet av detaljplanen innebär att en del av de befintliga vatten- och avloppsledningarna ska läggas om och gator rustas upp. Arbetet är uppdelat i två etapper. Den första etappen är klar.

Förstora bilden

Etapp 2 i blått är det område som nu ska byggas ut. Etapp 1 i gult är redan avslutad. Klicka på bilden för att se den förstorad.

Händer just nu

2024-04-02
På grund av geotekniska förhållanden har arbetet förskjutits i tid. Vi kommer att ta in ännu ett grävarlag så att arbeten kan utföras parallellt. I dagsläget bedömer vi fortfarande att etapp 2 blir färdig i december 2024.

Observera att tiderna inte avser arbeten på tomtmark. Ni som blir berörda av arbeten på tomtmark tar vi särskild kontakt med.

Arbetet är nu planerat att utföras i följande ordning och tidperiod. Observera att tiderna är preliminära:

Trädgårdsvägen:
Utbyggnad från söder till norr.
November 2023—juni 2024

Kyrkvägen:
Utbyggnad från öst till väst.
april 2024—oktober 2024

Hulebäcksvägen:
Utbyggnad från öst till nordväst.
Augusti 2024—december 2024

Kyrkvägen, Stickväg östra (Kyrkvägen 11 A och B, 9, 13):
Utbyggnad från söder till norr.
Juni 2024—augusti 2024

Kyrkvägen, Stickväg västra (Kyrkvägen 15 A-D):
Utbyggnad från söder till norr.
Oktober 2024—november 2024

2023-11-14
Denna vecka (vecka 46) startar förberedande arbeten inför byggnationen. Arbetena innefattar bland annat utsättning av arbetsområdet och förberedelse för etablering för arbetsmannabodar.

Entreprenörens etablering kommer att vara på parkeringsplatsen vid Gärdesvägens norra del, mittemot entrén till Wendelsberg.

Parkeringsplatsen kommer att vara avstängd från och med att det blir skyltat med parkeringsförbud till och med att arbetet är avslutat i december 2024.

2023-10-26
Innan byggnationen startar kommer Westberg Vibrations- och omgivningskontroll att besiktiga fastigheter inom etapp 2. Ni som blir berörda kommer att få mer information i brevlådan inom kort.

Byggnationen beräknas att starta i november 2023 och vara färdigt i december 2024.

Arbetena omfattar nyanläggning av VA-ledningar, fiberutbyggnad och upprustning av gator. I etapp 2 ingår Kyrkvägen, Trädgårdsvägen och västra Hulebäcksvägen.

Kontakt

Generella frågor om projektet:

Rafed Baban, projektledare trafik
031-724 61 00 (kontaktcenter)

VA-frågor:

Gunnar Jungqvist, VA-ingenjör
031-724 61 00 (kontaktcenter)

Prenumerera på uppdateringar

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-03