Till innehållet

Nytt bostadsområde i Wendelstrand

I Bråta stenbrott planerar Härryda Fastighets AB 1 000 bostäder i blandade upplåtelseformer och kommersiella lokaler på en yta av
27 000 kvadratmeter. Visionen är att skapa en originell och hållbar stadsdel vid Landvettersjöns nordvästra kant.

Vy från Wendelstrand med samlingshuset Lakehouse och Landvettersjön mellan träden.

Vy från Wendelstrand med samlingshuset Lakehouse och Landvettersjön mellan träden. Illustration: Next Step Group

Händer just nu:

2022-03-24
Just nu pågår projektering av utbyggnaden av Boråsvägen. Planerad byggstart hösten 2022.

Planens formella namn: Detaljplan för Bråta 2:139 Bostäder vid Landvettersjön,
i Mölnlycke Härryda kommun

Kommunen förstärker vägsträcka

Härryda kommun har tagit över den del av Boråsvägen,Trafikverkets väg 542, som går nedanför Wendelstrand. Kommunen har gett exploatören i uppdrag att projektera och bygga om vägsträckan enligt kommunens krav på hållbarhet och trafiksäkerhet.

Infartsvägen till bostadsområdet, samma väg som den gamla vägen upp till grustaget, kommer att göras iordning och breddas.

Exploatören har bland annat planer på att göra vägen mer tillgänglig för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.

Exploatörsdrivet detaljplaneprojekt

Detaljplanen har varit en del av Härryda kommuns pilotprojekt med exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. Exploatör för planen är Härryda Fastighets AB, en del av Next Step Group. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 april 2021 och fick laga kraft den 19 maj 2021.

Kontakt

Utbyggnad av allmän platsmark

Martin Jägard, projektledare trafik
031-724 61 00 (kontaktcenter)

Mark-frågor

Jens Edholm,
mark- och exploateringsingenjör
031-724 61 00 (kontaktcenter)

Kontakt hos exploatören Next Step Group

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-16