Till innehållet

Nytt bostadskvarter vid Idrottsgatan

Området mellan Idrottsgatan, Bäckvägen och fotbollsplanen blir ett nytt bostadskvarter med 200 lägenheter. Efter att BonTop-huset och Park 22 är klarar startar bygget av ett nytt bostadshus längs Idrottsgatan som beräknas vara inflyttningsklart om cirka två år.

Bild visar byggställningar utanpå bostadshuset Park22 på Idrottsgatan

Bostadskvarteret Idrottsgatan/Bäckvägen har fått breddade och förstärkta gator och ledningar som en anpassning till de att fler flyttar in och rör sig i området.

En bred stadsgata med bostäder

På den mark som var parkeringsplatser och Örtagårdens förskola, har Bo Aktivt Sverige byggt cirka 120 stycken bostäder fördelade på två flerfamiljshus: BonTop-huset och Park 22. I markplan på BonTop-huset har även en livsmedels­butik öppnat.

Strax nordväst och öster om BonTop-huset och Park 22 ska byggbolaget JM bygga 40 stycken så kallade ägarlägenheter på Idrottsgatan. Ytterligare 39 stycken bygger JM längs Bäckvägen.
JM:s byggnation av ägarlägenheter i Mölnlycke Länk till annan webbplats.

Hulelyckans förskola ingår inte i byggplanen.
Kommunen har ordnat tillfälliga ersättnings­lokaler för föreningsverksamheter som finns i kvarteret.

Utbyggnad av Idrottsgatan och Bäckvägen

Som en anpassning till det nya bostadskvarteret har Härryda kommun byggt ut gata, gång- och cykelvägar och ledningar i Idrottsgatan och Bäckvägen. Slutliga anpassningar görs när all husbyggnation är färdigställd.

Fler parkeringsplatser i Långenäs

För att ersätta de parkeringsplatser som försvann vid Idrottsgatan har den befintliga parkeringen söder om Massetjärn utökats med fler p-platser och fått målade markeringar.
Här parkerar du i Mölnlycke Pdf, 251.2 kB.

OBS! Det är förbjudet att parkera på baksidan Hulebäcksgymnasiet.

Från väg till gata

Idrottsvägen i Mölnlycke har bytt namn till Idrottsgatan för att inte förväxlas med Idrottsvägen i Landvetter och för att karaktären blivit mer av ett gaturum än en väg.
Idrottshallar längs Idrotstgatan heter numera Mölnlycke idrottshall 1 och 2 (tidigare Wallenstamhallen).

Kontakt

Vid frågor om byggnation av av kommunens markarbeten:

Rafed Baban, projektledare trafik
031-724 61 00 (kontaktcenter)

Emma Sundman,
mark- och exploateringsingenjör
031-724 61 00 (kontaktcenter)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-31