Till innehållet

Nytt torg och bättre vägar i fabrikerna

Med hundratals nya bostäder, ett publikt arenatorg och nya idrotts- och eventhallar har kommunen även förstärkt väg- och ledningsnät i och kring Mölnlycke fabriker. Vägarbeten pågår i etapper fram till år 2025. Torget Viola Gråstens plats är nu klart.

Ett stenbelagt torg med planteringar och stålstommar som bildar konturer av små hus.

Viola Gråstens plats.

Vägar nära Massetjärn först ut

I den första etappen planeras vägarbeten på delar av Wendelsvägen, Fabriksvägen och Långenäsvägen. Bland annat får Fabriksvägen en separat gång- och cykelväg över fabriksbron.

I Långenäsvägens västra del utökas kapaciteten för vatten och avlopp genom nya ledningar. En ny pumpstation byggs vid utloppet i Massetjärn för att kunna hantera behoven från de nya bostäderna.
Nya dagvattenledningar utmed Massetjärnsparkeringen

Rondell, ny bussvändslinga och ny busshållplats

I korsningen Långenäsvägen och Fabriksvägen byggs en cirkulationsplats. På den östra sidan om cirkulationen anläggs en ny busshållplats för kollektivtrafiken. En bussvändslinga är nu klar u

Nya gång- och cykelbanor

På Fabriksvägen mellan bron och det blivande torget anläggs nya vatten- och avloppsledningar. Fabriksbron renoveras och gångbanan byter sida till den östra sidan av bron för att på så sätt knyta ihop den nya busshållplatsen med fabriksområdet. Fabriksvägen får en separerad gång- och cykelväg över fabriksbron som knyts ihop med det övriga gång- och cykelnätet.

Norr om Massetjärn

Längs Wendelsvägen norr om tjärnen rustas ledningsnätet upp. En ny gång- och cykelbana byggs längs den södra sidan om Wendelsvägen. På sikt kopplas dessa arbeten ihop fabriksområdet med arbeten som kommunen utför i Gärdesområdet framöver.

Viola Gråstens plats

Under 2022 anlades ett torg framför Wallenstam arena, Viola Gråstens plats. Torget fick planteringar som tar hand om regnvattnet och skapar en öppen, trivsam miljö. En mönstrad markbeläggning och konstruktioner inspirerade av textilkonstnären Viola Gråstens alster är på plats.

Kontakt

Frågor om projektering och byggnation av gator, gång- och cykelbanor, VA

Daniel Lindell, projektledare trafik
031-724 61 00 (kontaktcenter)

Frågor om torget Viola Gråstens plats

Lovisa Gustafsson, projektledare trafik
031-724 61 00 (kontaktcenter)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15