Till innehållet

700 bostäder

När all nybyggnation i Mölnlycke fabriker är klar år 2025 kommer 700 lägenheter att finnas jämte lokaler för närings­verksamheter, idrott och event. Det mesta som byggs är färdigt, några kvarter återstår.

En 3D-skiss med perspektiv snett från ovan som visar nya flerbostadshus i olika färger och former. I förgrunden syns tak på gamla industribyggnader.

Nya bostäder och kommersiella lokaler i Mölnlycke fabriker. Kvarteren Sländan och Stallet återstår att bygga (de syns som vita klossar med grå tak till vänster i bild). Illustration: Liljewall arkitekter.

700 bostäder i sex kvarter samt nytt p-hus

Vid Mölnlycke Fabriker har fastighetsutvecklingsbolagen Wallenstam och Bonava byggt och utvecklat nya bostäder samt kommersiella ytor i de norra delarna av området. Samtliga bostadshus ligger i västra, norra och nordöstra delen av området. Enligt Wallenstam och Bonava är målet stadsmyller i industrihistoriskt område nära Wendelsbergs friluftsområde.

När Mölnlycke fabriker-området är klart kommer det finnas cirka 700 bostäder i sex kvarter, alla med olika utseenden och karaktär.

Utöver bostäderna har ett nytt p-hus med 580 parkeringsplatser byggts och är sedan oktober 2021 öppet för allmänheten. Fasaden är delvis klädd med solceller som gör huset självförsörjande på energi.

Byggs i etapper

Inflyttning i bostäderna sker etappvis. Kvarteren Rosengången, Kvarnen, Smedjan (Bonava), Väven och Skogsvaktaren är färdigställda hem där invånare flyttat in. Wallenstams kvarter Sländan och Stallet i den västra delen av Bruksgatan återstår att bygga.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-10-25