Till innehållet

Byggprojekt i området Mölnlycke fabriker

Samtidigt som nya bostadskvarter byggs i det gamla industriområdet pågår även en rad andra bygg- och anläggningsarbeten i och kring Mölnlycke fabriker.

Grävmaskiner utanför Mölnlycke fabriker

Gatuarbeten kring Massetjärn

För att möta det ökade behovet i området rustas vägar och vatten och avlopp (VA) upp och en ny cirkulationsplats anläggs. Arbetena beräknas pågå till årsskiftet 2022-2023.

Viola Gråstens plats

Under 2022 anläggs det nya torget Viola Gråstens plats mellan arenan och Massetjärn. Torget beräknas vara klart i december 2022.
Händer just nu - Nytt torg och bättre vägar

Gång- och cykelbana till Frökens udde

Längs Långenäsvägen byggs en 550 meter lång gång- och cykelbana som förbinder Strand­vägen och Frökens udde vid Landvettersjön. Arbetet beräknas pågå under hösten 2022.

Långenäsvägen med bussvändslinga

Upprustningen av en del av Långenäsvägen kommer handlas upp under hösten 2022. Det handlar om vägsträckan mellan Fabriksvägen och Strandvägen. I arbetet ingår också en ny bussvändslinga vid Arketjärnsbron på Strandvägen. Arbetet uppskattas ta cirka 8 månader.
Breddad väg och bussvändslinga vid Långenäsvägen

Ny gång- och cykelbro vid Fabriksbron

I arbetet med den nya parkmiljön runt Massetjärn ska gång- och cykelbanan i parken rustas upp. Bredvid den befintliga Fabriksbron anläggs en bro för gång- och cykel. Preliminär tidplan för en nya gång- och cykelbron är år 2024-2025.

Wallenstams och Bonavas bostads­kvarter

Kvarteret Skogsvaktaren med två flerbostadshus närmast Parkvägen, följer sin tidplan. I Bonavas kvarter Smedjan alldeles bakom Bruksgatans börjar lägenheter bli klara. Inflyttning sommaren 2022.
700 bostäder och nytt p-hus

Störningar

På många ställen i fabriksområdet är arbetet med bostäder och vägar och ledningar fortsatt hög. Räkna med att tillgängligheten är begränsad och att trafikflöden kan ändras och ledas om med kort varsel. Dessutom går en hel del tunga transporter till området och arbete kan förekomma även på kvällar och helger.

Vanliga frågor om Mölnlycke fabriker

Härryda kommun har för närvarande inga planer på en kommunal grundskola i Mölnlycke fabriker, inte heller någon kommunal förskola. Vi har många skolor och förskolor i närheten av det nya bostadsområdet och fler byggs i andra delar av Mölnlycke.

I september 2019 togs första spadtaget för Härryda kommuns nya idrottsarena.

Kommunens arbete med att anlägga gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp inleddes sommaren 2019.

Wallenstams pågående arbeten i Mölnlycke fabriker Länk till annan webbplats.

Om allt går enligt plan ska bostäder och gator i fabriksområdet planeras vara färdiga till år 2025.

Orter som vuxit fram kring en enda industri och där disponenten sörjde för bostäder och service åt sina anställda, brukar benämnas som bruksort eller brukssamhälle. Innan Mölnlycke Väfveri startade 1849 bodde bara 450 personer i Mölnlycke. På några få år efter att fabriken startat, fördubblades antalet invånare Mölnlycke.

För att knyta an till Mölnlyckes historia som bruksort, föreslog Härryda kommuns namnvårdsgrupp därför namnet Bruksgatan på huvudgatan genom Mölnlycke fabriker. Kommunfullmäktige tog beslut om namnet 2015.

De nya gatorna kommer få följande namn: Disponentvägen, Mjölnarens väg och Kraftgränd.

Gatunamnen är beslutade av namnvårdsgruppen i Härryda kommun. Sedan är det kommunens mark- och exploateringsverksamhet som bestämmer adresserna så att varje lägenhet kommer att få en unik adress.

Efter prövning i flera instanser har Mark- och miljööverdomsstolen gett fastighets­ägaren rätt att riva villan. En ansökan om rivningslov lämnades in redan 2019.

Kommunens miljö- och bygglovsnämnd har tidigare nekat rivningslov och åberopat disponentvillans höga kulturvärde och historiska värde för Mölnlycke som gammal fabriksort.

Domstolen anser att kommunen redan förbundit sig till en utveckling av Mölnlycke fabriker och att disponentvillan kan rivas i och med att den gällande detaljplanens genomförandetid inte ännu passerat.

Fler boende gör att vi planerat för mer trafik till och från området än idag. Vägarna kommer att utformas så att bilisterna i första hand ska välja Långenäsvägen framför Wendelsvägen.

Den allra största andelen av boendeparkeringarna kommer att ligga i ett p-hus i Mölnlycke fabriker. P-huset har sin utfart mot Långenäsvägen, vilket också bidrar till att styra trafiken bort från Wendelsvägen.

Kommunens trafikanalys på Säterivägen har utmynnat i ett antal förslag på åtgärder för att förbättra framkomligheten på Säterivägen.

Status och dokument

Projektering

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggnation

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Kontakt

Frågor om projektering och byggnation av gator, gång- och cykelbanor, VA

Daniel Lindell, projektledare trafik
031-724 61 00 (kontaktcenter)

Prenumerera på uppdateringar

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-30