Till innehållet

Landvetter nya centrum, kvarteren 2 och 3

I den västra delen av Landvetter centrum pågår ett arbete med att få fler attraktiva bostäder i centrummiljön. Förbo har färdigställt 102 hyreslägenheter i Landevi gårdar och Kålltorps bygg blev precis innan sommaren klar med byggnationen av Landevi park. Runt husen kommer kommunen fräscha upp vägar, gångvägar och grönytor.

Förbos färdigställda bostadskvarter Landevi gårdar och till höger Kålltorps byggnation av kvarter 3, Landevi park.

Förbos färdigställda bostadskvarter Landevi gårdar till vänster. Till höger Kålltorps byggnation av kvarter 3 Landevi park.

Händer just nu

2022-09-15
Dom i överklagandet av tilldelningen av entreprenaden för gatuarbete med mera, har fallit och kommunen måste göra om upphandlingen. Arbete pågår med att justera upphandlingsdokument efter de nya förutsättningar som domen innebär. Upphandlingen beräknas kunna göras om senare under hösten 2022.

Landevi park

Under försommaren 2022 färdigställde Kålltorp bygg kvarter 3, Landevi park, och de nya bostadsrättsägarna flyttade in.

Gatu- och ledningsutbyggnad längs Brattåsvägen

I februari 2020 färdigställde kommunen utbyggnaden av de vatten- och avlopp- och fjärrvärmeledningar som ska försörja de nya bostadshusen i kvarteren 2 och 3 i Landvetter. En del av arbetena handlade också om att förnya och förbättra befintligt VA-system.

Ny gång- och cykelbana

Under hösten 2018 byggde Härryda kommun en ny gång- och cykelbana i en diagonal nordvästlig riktning om Landevi idrottsplats. Gång- och cykelbanan går intill Brattås bostadsområde och ersätter den upptrampade stigen som fanns där tidigare.

Kontakt

Daniel Lindell, projektledare trafik

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-12