Kurslitteratur vård- och omsorg

Här ser du vilken litteratur som du ska ha för vård- och omsorgsprogrammet, böckerna kan köpas på t.ex. Adlibris, Studentlitteratur.

‌Vård- och omsorg:

ÄMNE

TITEL

FÖRLAG

ISBN NR

Block 1

Dessa böcker behövs till

första terminen:Omvårdnad 1

Omvårdnad 1

Maria Bengtsson, Maria Christidis, Ulla Lundström,Anna-Lena Stenlund

Gleerups

978-91-51-10641-2

Anatomi och fysiologi 1+2

Anatomi och fysiologi 1+2

Maria Bengtsson, Ulla Lundström

Gleerups

978-91-51-10535-2

Social omsorg 1

Social omsorg 1

Helen Carlander

Gleerups

978-91-51-10538-3

Gerontologi och geriatrik

Gerontologi och geriatrik

Eva-Lena Lindqvist

Gleerups

978-91-51-11445-4

Funktionsförmåga och Funktionsnedsättning 1

Funktionsförmåga och Funktionsnedsättning 1

Marie Bäcklinder Setterlund, Iréne Larsson

Utkommer 2021-08-23

Gleerups

Artikelnr: 51104485

Block 2

Dessa böcker behövs till

andra terminen:Psykologi 1

Första eller andra upplagan.
Tove Phillips

Gleerups

978-91-40-68211-6 eller 978-91-51-10327-3

Psykiatri 1

Andra upplagan.
Susanne Niemi

Psykiska funktionshinder-stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar

L. Lundin, Z. Mellgren

Gleerups


Studentlitteratur

978-91-91-51-10530-7

978-91-44-06927-2

Funktionsförmåga och Funktionsnedsättning 2


Utkommer 21 mars 2022Omvårdnad 2

Omvårdnad 2

Art. 51106427

Gleerups

978-91-51-10642-7

Hälso och sjukvård 1

Hälso och sjukvård 1

Gleerups

978-91-51-10645-8

Block 3

Dessa böcker behövs till tredje terminen: Inte klart!