Vård och omsorg

Vill du arbeta med människor inom vård och omsorg?
Våra kurser inom vård och omsorg leder till arbete inom sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionshinder.

Tre block eller fristående kurser

Kurserna är fördelade på tre block.
Varje block är cirka 20 veckor.
Vissa kurser kan du också läsa fristående.
Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information kring de fristående kurserna

APL ingår

Du läser kurserna som närstudier, vilket innebär att du är schemalagd på skolan
Det ingår även APL (arbetsplatsförlagt lärande) på heltid under sammanlagt tolv veckor fördelat på tre perioder.

Studieperioder

  • Hösten 2021 startar 16 augusti och slutar 2 januari 2022.
  • Våren 2022 startar 3 januari och slutar 5 juni 2022.
  • Hösten 2022 startar 15 augusti och slutar 23 december 2022.

    Nästa start: Januari 2023

Kurser i vård- och omsorgskompetens:

Block 1


Kurs

Poäng

Social omsorg 1

100

Omvårdnad 1

100

Gerontologi och Geriatrik

100

Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 1

100

Anatomi och fysiologi 1+2

50+50

APL 4 veckor inom Äldreomsorg/LSS


Block 2


Kurs

Poäng

Omvårdnad 2

100

Hälso och sjukvård 1

100

Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 2

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

APL 4 veckor inom psykiatri/LSS


Block 3


Kurs

Poäng

Social omvårdnad 2

100

Hälso och sjukvård 2

100

Vård och omsorg specialisering/Gymnasiearbete

100

Psykiatri 2

100

APL 4 veckor inom sjukvård


Kurser som läses parallellt alt. efter utbildningen


Svenska 1/svenska som andraspråk 1
                                      

100

Samhällskunskap 1a1

50


Kontakter

Maria Arnesson,
studie- och yrkesvägledare
031-724 66 06 maria.arnesson@harryda.se

Magnus Fagerström, rektor
031-724 66 60
magnus.fagerstrom@harryda.se