Lyssna

Vård och omsorg

Vill du arbeta med människor inom vård och omsorg?
Våra kurser inom vård och omsorg leder till arbete inom sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionshinder.

Tre block eller fristående kurser

Kurserna är fördelade på tre block.
Varje block är cirka 20 veckor.
Block 1 startar varje höst.
Vissa kurser kan du också läsa fristående.
Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information kring de fristående kurserna.

APL ingår

Du läser kurserna som närstudier, vilket innebär att du är schemalagd på skolan
Det ingår även APL (arbetsplatsförlagt lärande) på heltid under sammanlagt tolv veckor fördelat på tre perioder.

Studieperioder

  • Hösten 2020 startar 10 augusti och slutar 1 januari 2021.
  • Våren 2021 startar 4 januari och slutar 25 juni 2021.
  • Hösten 2021 startar 16 augusti och slutar 24 december 2021.

Kurser i vård- och omsorgskompetens:

Block 1


Kurs

Poäng

Vård- och omsorgsarbete 1*

200

Hälsopedagogik

100

Vård och omsorg vid demenssjukdom*

100

Medicin1

150

Block 2


Kurs

Poäng

Etik och människans livsvillkor

100

Psykiatri 1

100

Vård- och omsorgsarbete 2*

150

Specialpedagogik 1*

100

Psykologi 1

50

Block 3


Kurs

Poäng

Palliativ vård

100

Vård och omsorg specialisering

50

Medicin 2

100

Rekommenderad fördjupning


Alt 1 Akutsjukvård* 
                                      

200

Alt 2 Socialpedagogik* 
        Specialpedagogik 2*

100
100

Alt 3 Psykiatri 2*

200

 * Arbetsförlagt lärande ingår i kursen


Kontakt

Maria Arnesson,
studie- och yrkesvägledare
031-724 66 06 maria.arnesson@harryda.se

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 09
mina.jordan@harryda.se

Ingrid Källström, rektor
031-724 66 22
ingrid.kallstrom@harryda.se

Relaterad information