Kontakt
Lyssna

Vård och omsorg

Vill du arbeta med människor inom vård och omsorg?
Våra kurser inom vård och omsorg leder till arbete inom sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionshinder.

Tre block eller fristående kurser

Kurserna är fördelade på tre block.
Varje block är cirka 20 veckor.
Block 1 startar varje höst.
Vissa kurser kan du också läsa fristående.
Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information kring de fristående kurserna.

APL ingår

Du läser kurserna som närstudier, vilket innebär att du är schemalagd på skolan
Det ingår även APL (arbetsplatsförlagt lärande) på heltid under sammanlagt tolv veckor fördelat på tre perioder.

Studieperioder

Starten Hösten 2018 börjar 20 augusti och slutar 6 januari 2019,
Våren 2019 startar 7 januari och slutar 9 juni 2019, Hösten 2019 börjar 19 augusti och slutar 20 december.

Ny start i augusti 2019!
Starten Hösten 2019 börjar 19 augusti och slutar 5 januari 2020.
Våren 2020 startar 6 januari och slutar 7 juni.

Kurser i vård- och omsorgskompetens:

Block 1


Kurs

Poäng

Vård- och omsorgsarbete 1*

200

Hälsopedagogik

100

Vård och omsorg vid demenssjukdom*

100

Medicin1, del 1

50

Block 2


Kurs

Poäng

Etik och människans livsvillkor

100

Medicin 1, del 2

100

Psykiatri 1

100

Vård- och omsorgsarbete 2*

150

Specialpedagogik 1*

100

Psykologi 1

50

Block 3


Kurs

Poäng

Palliativ vård

100

Gymnasiearbete

100

Medicin 2

100

Rekommenderad fördjupning


Alt 1 Akutsjukvård* 
                                      

200

Alt 2 Socialpedagogik* 
        Specialpedagogik 2*

100
100

Alt 3 Psykiatri 2*

200

 * Arbetsförlagt lärande ingår i kursen


Kontakt

Maria Arnesson,
studie- och yrkesvägledare
031-724 66 06 maria.arnesson@harryda.se

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 09
mina.jordan@harryda.se

Ingrid Källström, rektor
031-724 66 22
ingrid.kallstrom@harryda.se

Relaterad information