Personbilsmekaniker med språkstöd

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om tekniken i bilar, funktionen, konstruktionen och diagnostiken, reparation och service

Utbildningens innehåll

Du ska få en förståelse för vilken betydelse fordonen har i vårt samhälle och vilken miljöpåverkan de har. Du får en grundläggande yrkesutbildning där stor vikt läggs vid el, elektronik och systemteknik.

Studierna bedrivs på heltid.
Svenskundervisning och modersmålsstöd integreras med de praktiska delarna av utbildningen. Vid behov finns möjligheten att även komplettera med samhällskunskap. Undervisningen sker dels i Hulebäcksgymnasiets och Vuxenutbildningens lokaler i Mölnlycke och dels på olika praktikföretag i regionen. Båda skolorna ligger centralt i Mölnlycke och har goda kommunikationer med kollektivtrafik.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande med minst 15 procent.
Skolan har mycket goda kontakter med branschen vilket ger möjlighet till en bra praktik. Vid APL följer du din handledares arbetstider.

Vart leder utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som personbilsmekaniker. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med alla i fordonsverkstaden förekommande uppgifter för personbilsmekaniker.

Utsikterna att få anställning efter avslutad utbildning är goda. Branschens egna undersökningar visar på ett stort behov av fler duktiga personer med fordonsteknisk utbildning, ett behov som väntas öka under de kommande åren.

Viktig information

Under utbildningen kommer du att behöva använda dator och därför behöver du grundläggande datorkunskaper. Du kommer även att utföra vissa beräkningar varför grundläggande kunskaper i matematik är nödvändiga. Körkort är önskvärt men inget krav.

Antagning sker utifrån intervjuer.

Kostnader

Skyddsskor cirka 500 kronor.
Litteraturkostnad cirka 1500 kronor.

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområden du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till utbildningen.

Studieperioder

2021-01-04 - 2021-07-02
2021-08-02 - 2021-12-24
2022-01-03 - 2022-06-30

OBS! Utbildningen är till för dig som inte har avslutat svenska som andra språk grundläggande (SAS).

Ansökan nästa start: augusti 2022

grvux.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.