Lyssna

Handel i livsmedelsbutik med språkstöd

Tyvärr kommer utbildningen inte att starta.

Utbildningen leder till:

Efter utbildningen ska du kunna arbeta på olika avdelningar i en livsmedelsbutik.
Du ska ha kunskap om hur branschen fungerar och vad som är viktigt att känna till runt livsmedelshantering samt bemötande.
Du ska också ha utvecklat din svenska.

Utbildningens innehåll:

Under utbildningen kommer du att få läsa kurser som Företagsekonomi, Mat och butik samt Service och bemötande, allt för att du efter utbildningen ska vara redo att ta anställning i livsmedelsbutik.
I utbildningen ingår en stor del svenska, både yrkessvenska samt sfi och/ eller svenska som andra språk på grundläggande nivå.
Om du vill kan du även få studiehandledning på ditt modersmål.
Du lär dig förekommande arbetsuppgifter i en livsmedelsbutik och får lära dig hantera olika livsmedel på olika avdelningar.
Du får grundläggande kunskap om livsmedelshygien och de regler som gäller i branschen.
Du lär dig också om hur du bemöter kunder och ger bästa möjliga service.

Viktig information:

Du kan i din utbildning får hantera alla former av livsmedel, även fläskkött och skaldjur.
Du kan också får arbeta i kylrum i kortare perioder.

Kostnader för eleven:

Kostnad för kurslitteratur är cirka 1000 kronor.
Skolan står för kurslitteratur i svenska.
Kostnader som kan tillkomma kan vara resekostnader till arbetsplatsförlagt lärande företag (APL).

Informationsmöte:

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområden du kan arbeta inom.
Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

APL (arbetsplatsförlagd lärande):

Det ingår APL i utbildningen.
Arbetsplatsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där.
När du gör APL följer du din handledares arbetstider.
Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger.
Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder:

APL omfattar minst 15 % av utbildningstiden.
Praktiken kommer att förläggas två dagar i veckan.
Har du önskemål om ett specifikt företag för praktiken kan din lärare eventuellt hjälpa till med placering.

Plats för utbildningen:

Vuxenutbildningen i Mölnlycke.
Skolan ligger centralt på Långenäsvägen 5 i Mölnlycke och nära bra allmänna kommunikationer.
Du har tillgång till bibliotek, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog

Studieperioder:

14 januari 2019 - 7 juli 2019
22 juli 2019 - 22 december 2019

Anmälan till utbildningen: Tyvärr kommer utbildningen inte att starta

Kontakt

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 06
maria.arnesson@harryda.se