Litteraturlista för barnskötare med språkstöd.

Här ser du vilken litteratur du ska ha för dom olika perioderna

 

TITEL

FÖRLAG

ISBN NR

Period 1Barns lärande och växande, 2019,

Tove Phillips

Gleerups

978-91-51-10170-5

Utveckling och lärande, 2017,

Tove Phillips

Gleerups

978-91-40-69420-1

Etnicitet och kulturmöten, 2020,

Tove Phillips

Gleerups

978-91-51-10200-9

Människors miljöer, 2016,

Tove Phillips

Gleerups

978-91-40-69419-5

Period 2Hälsopedagogik, 2016,

Tove Phillips

Gleerups

978-91-40-69422-5

Grundläggande vård och omsorg, 2019,

Sara Eweson och Stina Zegarra Willquist

Gleerups

978-91-51-10202-3

Kommunikation, 2017,

Tove Phillips

Gleerups

978-91-40-69418-8

Skapande verksamhet, 2014,

Tove Phillips

Gleerups

978-91-40-67836-2

Period 3Pedagogiskt ledarskap, 2017,

Tove Phillips

Gleerups

978-91-40-69421-8

Pedagogiskt arbete, 2019,

Tove Phillips

Gleerups

978-91-51-10197-2

Pedagogiska teorier och praktiker, 2014, Tove Phillips

Gleerups

978-91-40-67829-4

Period 4Specialpedagogik 1, 2013.

Iréne Larsson

Gleerups

978-91-40-68213-0

Kontakt

Bosse Karlsson, assistent
031-724 6x xx
0701-12 34 56
bosse.karlsson@harryda.se
Fax 031-724 6x xx

Relaterad information

Dokument eller intern webbsida xx

Externa länkar

Länk till extern webbsida xx