Barnskötare med språkstöd

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att som behörig barnskötare arbeta inom barnomsorgen, med barn i åldrarna 0-6 år.

Utbildningens innehåll

Du lär dig om människors utveckling, lärande och växande, samarbete, pedagogik, kommunikation samt ledarskap.
Du får lära dig att möta andra människor, med fokus på barn och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov.
Samtidigt som du läser dina yrkeskurser läser du också svenska.
Antingen på SFI-nivå eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
På denna utbildning har du en yrkeslärare som är ansvarig för yrkesämnena och som jobbar tillsammans med läraren i svenska.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utbildningen.
APL utgör ca 15% av utbildningen och kommer att genomföras löpande under utbildningens gång. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där.
Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad.

Viktig information

Utdrag från polisens belastningsregister för skola och förskola krävs för att få göra APL (praktik) inom förskola/skola.

Kostnader för eleven

Kostnader för litteratur, kopiering, studiebesök med mera tillkommer med ca 1000-1500 kr per period.

Informationsmöte

Innan utbildningen startar kallar skolan till ett informationsmöte med tillhörande intervju. Kartläggning med personliga intervjuer och språkbedömning genomförs innan beslut om antagning. Om du är en av dem som blir kallad till information och intervju måste du delta för att komma i fråga för antagning. Skolan kallar fler sökande än vad det finns platser till utbildningen.

Studieperioder

2021-01-04 - 2021-07-02
2021-08-02 - 2021-12-24
2022-01-03 - 2022-07-01
2022-08-01 - 2022-09-16

Ansökan nästa start: oktober 2022

grvux.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Magnus Fagerström, rektor
031-724 66 60
magnus.fagerstrom@harryda.se