Kontakt
Lyssna

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Yrkeshögskolan i Mölnlycke, YHIM, anordnar yrkeshögskoleutbildningar.

Utbildningarna är eftergymnasiala, ger en praktisk yrkesutbildning av hög kvalitet och leder i hög grad till arbete. Utbildningarna bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare och finns inom många områden.

Yrkeshögskolan ansöker om nya utbildningar

Yrkeshögskolan i Mölnlycke (YHIM) fortsätter att bredda och utöka utbudet av YH-utbildningar.
Sju ansökningar har under hösten skickats in till Myndigheten för Yrkeshögskolan.
Yhim har idag sju pågående YH-utbildningar och vi satsar på att öka utbudet ännu mer genom att ansöka om fem helt nya utbildningar.

Det är arbetsmarknadens och branschens efterfrågan som styr om det ska skrivas en ansökan och arbetet sker i nära samarbete med näringslivet.
Ett ordentligt förarbete och utredningsarbete ligger till grund för att inringa var kompetensbristen är störst.

De nya utbildningarna som sökts är:

  • Säljande marknadskommunikatör, 300 Yh-poäng
  • Småmotorsmekaniker, 400 Yh-poäng
  • Innovations- och förändringsledare, 400 Yh-poäng
  • Innovations- och förändringsledare, halvfart/distans, 200 Yh-poäng

Förutom de helt nya utbildningarna har även pågående utbildningar sökts på nytt:

  • Löne- och ekonomikonsult, 300 Yh-poäng
  • Utvecklare/samordnare informationssäkerhet, halvfart/distans, 200 Yh-poäng

Beslut om vilka utbildningar som YHIM beviljats kommer i Januari 2019 och utbildningarna startar då i augusti 2019.

Populära utbildningar

Härryda kommun erbjuder attraktiva möjligheter till eftergymnasial utbildning. Vi har ofta fulla klasser och bra elevresultat.
Ungefär en tredjedel av våra sökande kommer utanför Härryda kommun.

Glädjande nyheter för Vuxenutbildningen

Jag tycker det är positivt att MYH valt att sprida utbildningarna geografiskt och inte bara fokuserar på storstäderna. Vi ser förtjänsten med en blandning av olika utbildningar på vuxenutbildningen och upplever ofta att eleverna på dom olika utbildningarna inspirerar varandra längs vägen tycker Sofia Grebner, verksamhetschef för vuxenutbildningen i Härryda kommun.

Läs mer på Yrkeshögskolan i Mölnlyckes egen webbplats:
www.yhim.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Carina Carlander, utbildningssamordnare
031-724 66 04
carina.carlander@harryda.se

Anna Sjöström,
utbildningssamordnare
031-724 66 09
anna.sjostrom@harryda.se

Magnus Fagerström, rektor
031-724 66 60
magnus.fagerstrom@harryda.se