Kontakt
Lyssna

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Yrkeshögskolan i Mölnlycke, YHIM, anordnar yrkeshögskoleutbildningar.

Utbildningarna är eftergymnasiala, ger en praktisk yrkesutbildning av hög kvalitet och leder i hög grad till arbete. Utbildningarna bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare och finns inom många områden.

Yrkeshögskolan ansöker om nya utbildningar

Yrkeshögskolan i Mölnlycke (YHIM) fortsätter att bredda och utöka utbudet av YH-utbildningar.
Sju ansökningar har under hösten skickats in till Myndigheten för Yrkeshögskolan.
Yhim har idag sju pågående YH-utbildningar och vi satsar på att öka utbudet ännu mer genom att ansöka om fem helt nya utbildningar.

Det är arbetsmarknadens och branschens efterfrågan som styr om det ska skrivas en ansökan och arbetet sker i nära samarbete med näringslivet.
Ett ordentligt förarbete och utredningsarbete ligger till grund för att inringa var kompetensbristen är störst.

Löne- och ekonomikonsult nästa utbildning på YHiM

Under tisdagen (29/1) meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan de utbildningarna som får startbesked till hösten 2019 och Yrkeshögskolan i Mölnlycke får förtroendet att starta utbildningen löne- och ekonomikonsult.

Magnus Fagerström är rektor för Yrkeshögskolan i Mölnlycke (YHiM) och gläds av beskedet.

-Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens.
Det är med stor glädje vi i idag kan meddela att vi fått förtroendet att starta utbildningen löne- och ekonomikonsult på Yrkeshögskolan i Mölnlycke.

De som studerar till löne- och ekonomikonsult på YHiM kommer få en helhetssyn för att förstå sambanden mellan områdena lön, ekonomi och personal.
Utildningen går igenom hur man använder och förvaltar olika lönehanteringssystem och förbereder de studerande att utföra kvalificerade aretsuppgifter inom lön och ekonomi.

Utbildningen är planerad att starta hösten 2019 och nu förbereder YHiM för ansökningsperioden.
-Vi räknar med att kunna presentera mer information om ansökan och utbildningen på vår hemsida www.yhim.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom kort.

Fakta löne- och ekonomikonsult

En löne- och ekonomikonsult finner jobb inom alla branscher.
Hos små och stora företag, privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag.
Yrkesrollen har på senare år genomgått en förändring och idag ska man inte bara behärska lön utan också kunna pensioner, förmåner, skatter, arbetsrätt och en mängd andra olika saker.
Yrket inneär en mer konsultativ roll än tidigare.
En rådgivande sevicefunktion som stöttar både medarbetare och chefer.
Denna roll kräver en bred och djup utbildning för att möta de nya kraven.

Populära utbildningar

Härryda kommun erbjuder attraktiva möjligheter till eftergymnasial utbildning. Vi har ofta fulla klasser och bra elevresultat.
Ungefär en tredjedel av våra sökande kommer utanför Härryda kommun.

Glädjande nyheter för Vuxenutbildningen

Jag tycker det är positivt att MYH valt att sprida utbildningarna geografiskt och inte bara fokuserar på storstäderna. Vi ser förtjänsten med en blandning av olika utbildningar på vuxenutbildningen och upplever ofta att eleverna på dom olika utbildningarna inspirerar varandra längs vägen tycker Sofia Grebner, verksamhetschef för vuxenutbildningen i Härryda kommun.

Läs mer på Yrkeshögskolan i Mölnlyckes egen webbplats:
www.yhim.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Carina Carlander, utbildningssamordnare
031-724 66 04
carina.carlander@harryda.se

Anna Sjöström,
utbildningssamordnare
031-724 66 09
anna.sjostrom@harryda.se

Magnus Fagerström, rektor
031-724 66 60
magnus.fagerstrom@harryda.se