Lyssna

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Yrkeshögskolan i Mölnlycke, YHIM, anordnar yrkeshögskoleutbildningar.

Yh-utbildningar

Yh-utbildningar är en eftergymnasial utbildningsform. De skall ge en praktisk yrkesutbildning av hög kvalitet som leder till arbete.

Utbildningarna bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och olika utbildningsanordnare och finns inom många olika områden.Yh vänder sig både till dem som kommer direkt från gymnasieskolan och till yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper inom ett visst område.

För behörighet till Yh-utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier eller motsvarande. En del yrkeshögskoleutbildningar har även särskilda behörighetskrav utöver den grundläggande behörigheten.
Se YHiMs webbplats: Behörighet till yrkeshögskoleutbildning.länk till annan webbplats

Yrkeshögskoleutbildningar anordnas av kommuner, högskolor och företag. De är huvudmän för utbildningarna och har tillsammans med arbetslivet utformat innehållet. Alla Yh-utbildningar är godkända av en särskild myndighet, Myndigheten för yrkeshögskolan (https://www.myh.se/länk till annan webbplats). Yh-myndigheten arbetar på uppdrag av Utbildningsdepartementet.

För varje utbildning finns en ledningsgrupp som skall säkerställa utbildningens kvalitet och yrkesrelevans. I ledningsgrupperna finns representanter från arbetsliv, högskolor, kommuner och de studeranden.

YHiM - Först till jobbet!

Många är de som använt Yrkeshögskolan i Mölnlycke som språngbräda i sin karriär.

Fler och fler vill göra likadant. Vi är självklart glada. Men inte förvånade. Hårt arbete lönar sig. Både för oss och våra studenter. Våra utbildningar är noggrant utvalda och minutiöst planerade. Vi har satt en stolthet i att ha en ambitionsnivå som är lite högre. Det gäller allt.

En av många fördelar med YHiM är att vi har en stor andel lärarledda lektioner. All schemalagd tid leds av erfarna och skickliga lärare, många med direkt koppling till näringslivet. Det säkerställer att du får kunskaper som är verklighetsförankrade och applicerbara i ett arbete från första dagen. En annan styrka som vi är stolta över är den stora andelen LIA (Lärande i Arbete) som ingår i utbildningarna. Merparten av våra utbildningar har LIA. Den kan uppgå till en tredjedel av den totala studietiden, vilket väsentligt ökar dina chanser att få ett bra jobb. En tredje fördel med YHiM är våra nära samarbeten med såväl företag som högskolor och universitet, ännu en viktig aspekt för att vara först till jobbet!

Detaljerade datum

Här hittar du vilka datum som gäller för bland annat ansökan, komplettering av betyg och antagning.

Utbildningar som startar hösten 2020

  • TULLSPECIALIST
  • LÖNE- OCH EKONOMIKONSULT

3 februari: Ansökan är öppen.

29 maj: Sista ansökningsdatum och sista kompletteringsdag för de som inte läser behörighetsgivande kurser.

Efter 29 maj: Vi går igenom samtliga inskickade ansökningar. Är du inte behörig till utbildningen får du besked om detta så snart vi har granskat din ansökan.

15 juni: Sista datum för att komplettera din ansökan med betygskopior och andra intyg om du läser behörighetsgivande kurser.

Juni: Antagningsbesked skickas ut under vecka 26. Från och med nu kan du logga in på ditt studerandekonto och se vilken reservplats du har.

Augusti-september: Terminsstarter, beroende på vilken utbildning du antagits till.

Utbildningar som startar på våren 2021

  • LÖNESPECIALIST

10 augusti: Ansökan är öppen.

15 oktober Sista ansökningsdatum och sista kompletteringsdag.

Efter 15 oktober: Vi går igenom samtliga inskickade ansökningar. Är du inte behörig till utbildningen får du besked om detta så snart vi har granskat din ansökan.

November: Antagningsbesked skickas ut under vecka 48. Från och med nu kan du logga in på ditt studerandekonto och se vilken reservplats du har.

Januari: Vecka tre är det terminsstart.


Kontakt

Carina Carlander, utbildningssamordnare
031-724 66 04länk till annan webbplats
carina.carlander@harryda.se

Anna Sjöström,
Utbildningsledare
031-724 66 08
anna.sjostrom@harryda.se

Magnus Fagerström, rektor
031-724 66 60länk till annan webbplats
magnus.fagerstrom@harryda.se

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 09
mina.jordan@harryda.se