Validering

Som elev inom vuxenutbildningen har du möjlighet att få dina kunskaper validerade.

Som vuxen kan man ha erfarenheter, kunskaper och kompetens som man fått på olika sätt. Det kan till exempel vara genom utbildning, arbete eller hem- och föreningsliv. Ibland finns kunskaperna dokumenterade genom betyg eller intyg, ibland saknas dokumentation

Oavsett hur du förvärvat dina kunskaper och kompetens har du möjlighet att få dessa validerade

Kartläggning av kunskaper och kompetens​

Validering innebär en kartläggning av dina kunskaper och kompetens. Genom validering blir dessa synliggjorda, dokumenterade och erkända. Validering kan också göra att din kunskapsnivå klarläggs så att dina studier kan anpassas efter dina behov. I vissa fall kan studietiden förkortas.

En validering kan utmynna i en prövning där du får betyg i kursen eller ett intyg som visar vilka kunskaper och kompetenser du har.

Kontakter

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 06
maria.arnesson@harryda.se

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 09
mina.jordan@harryda.se

Ingrid Källström, rektor
031-724 66 22
ingrid.kallstrom@harryda.se