Studievägar och kurser

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är indelad i tre studievägar och fyra kurser.
Vilken studieväg och kurs du startar i beror på vilken studiebakgrund du har från ditt hemland.

Studieväg 1 utgörs av kurserna A och B.
Studieväg 2 av kurserna B och C.
Studieväg 3 av kurserna C och D.
Studievägarna 1, 2 och 3 riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål.
Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund.
Studieväg 3 till dem som är vana att studera