Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) vänder sig till dig som är invandrare och har annat modersmål än svenska.
Genom sfi lär du dig grundläggande kunskaper i svenska språket.

Vad är sfi?

Sfi är en språkutbildning där du bland annat utvecklar din förmåga att:

  • läsa och skriva svenska
  • tala och uttala, samtala, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang

Vem får delta?

  • du som saknar grundkunskaper i svenska
  • du som är minst 16 år
  • du som är folkbokförd i Härryda kommun

Flexibla studier

​Du kan börja vid någon av våra tre starter i terminen. Du studerar under dagtid eller kvällstid.  Du kan kombinera studierna på sfi med arbete eller med studier på till exempel grundläggande eller gymnasial nivå. Detta förutsatt att du har de förkunskaper som krävs inom det område som du vill studera.

Anmälan

Du anmäler dig till Malin Fridström på mail eller telefon:  malin.fridstrom@harryda.se eller 031-724 67 24

Swedish for immigrants ​

If you do not speak Swedish, you are entitled by law to study Swedish for Immigrants! Courses in Swedish for Immigrants and in Swedish as a foreign language are held on a regular basis by Vuxenutbildningen in Härryda at our school in central Mölnlycke. 
Please contact us for further information.

Kontakter

Malin Fridström, sfi anmälan
031-724 67 24
malin.fridstrom@harryda.se

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 09
mina.jordan@harryda.se

Ingrid Källström, rektor
031-724 66 22
ingrid.kallstrom@harryda.se