Studiefinansering

Här kan du läsa om hur du söker studiemedel.

Du ansöker om studiemedel på: www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. / "Mina sidor".
Logga in med personlig kod från CSN eller med ett bank-id.
Personlig kod kan du beställa från "Mina sidor" hos CSN

1. Logga in på "Mina sidor".
2. Fyll i alla uppgifter så som studieperioder, antal poäng du studerar och fyll även i nästa period om du tänkt fortsätta dina studier
Glöm inte att ändra din ansökan om dina poäng eller studieperiod ändras.

Studieperioder
Du hittar dina aktuella studieperioder på förstasidan vid studerandekontot: https://harryda.alvis.gotit.se/student/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Annan studieperiod - om du påbörjar studier mitt i terminen
Det kan hända att du har en annan studieperiod om du börjar studierna mitt i terminen. Startdatum blir alltid en måndag.

Antal poäng

  • Vid heltidsstudier (100%) studerar du minst 20 p/vecka (400 p under 20 veckor)
  • Vid deltidsstudier (75%) studerar du minst 15 p/vecka
    (300 p under 20 veckor)
  • Vid halvtidsstudier (50%) studerar du minst 10 p/vecka (200 p under 20 veckor)
  • Studietakt lägre än 50% (1-9 p/vecka) ger inte rätt till studiemedel.

Anmäl konto för utbetalning
Det är Swedbank som sköter utbetalningarna från CSN. På Swedbanks webbplats meddelar du vilken bank och vilket konto du vill ha pengarna insatta på.

3. Anmäl konto för utbetalning: Anmälan till Swedbanks kontoregister, via CSN:s hemsida eller Googla.

Lämna studieförsäkran
För att du ska få pengarna så måste du lämna en studieförsäkran efter att du registrerats på kursen.

4. Lämna studieförsäkran på "Mina sidor" antingen i appen eller på webben.

Hur/när får jag mina pengar?
Första utbetalningen av studiemedel
Innan du kan få din första utbetalning av studiemedel måste du ha:

  • lämnat en studieförsäkran till CSN
  • anmält till Swedbank vilket konto pengarna ska sättas in på
  • registrerat dig på kursen eller utbildningen
  • Dessutom måste skolan ha rapporterat till CSN att du påbörjat dina studier.

När kommer mina pengar?
Det brukar ta två bankdagar innan du har pengarna på ditt konto.

Se dina utbetalningar
Du kan se på "Mina sidor" i appen eller på webben se när pengarna kommer.

Mer information: csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CSN:s app för Mina sidor
Med csn:s app "CSN Mina sidor" kan du enkelt uträtta ärenden i din mobiltelefon eller på din surfplatta.

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till ett jobb. Det är hemkommunen som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Det är också där du gör din ansökan.

Studiestartsstödet betalas vanligtvis ut för fyra veckor i taget.
Hur mycket pengar du får beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och vilken inkomst du har. Du som har vårdnaden om barn kan få mer bidrag. Det kallas tilläggsbidrag.

För att du ska ha rätt till studiestartsstöd måste du uppfylla vissa krav.
Även den utbildning du vill gå måste uppfylla kraven. Några av kraven utreds av din hemkommun, resten utreder CSN.

Ansökan

Innan du ansöker träffar du en studie- och yrkesvägledare eller någon annan person som arbetar med studiestartsstödet på din hemkommun.
Tillsammans lägger ni upp en plan för dina studier och pratar om vilka bidrag och lån som kan vara aktuella för dig. Om ni kommer överens om att studiestartsstöd skulle vara rätt för dig, gör ni en ansökan.

Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakter

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 06 
maria.arnesson@harryda.se

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 09
mina.jordan@harryda.se